จิมรันนิ่ง

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2017

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2017

วันที่28 มกราคม 2560 - 29 มกราคม 2560
งานวิ่งขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2017
(29 มกราคม 2560)
สถานที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โปรแกรม

                             “จิม(67)รันนิ่ง&แทรเวล” อาสาพาไปวิ่ง
                         โปรแกรมทัวร์ วิ่ง ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 
 
28  มกราคม 2560

05.00 น. รถจอดที่ปั้ม ปตท ตรงข้าม ม.หอการค้า ถนน วิภาวดี
06.00 น. ออกเดินทางสู่ จ.ขอนแก่น มีอาหารกล่องเครื่องดื่มยามเช้า
                    จากนั้นพาทุก ๆ  กราบหลวงพ่อโต (วัดสรพงษ์)
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (เสียวเสี่ยว) ร่วมกัน
15.00 น. แวะรับเบอร์ เช็คความเรียบร้อย
16.30 น. เช็คอิน พักผ่อนและรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

29 มกราคม 2560

--.-ปลุก- ..เดินทางไปร่วมการแข่งขัน
11.30 น. เช็คเอ้าท์ ....
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ.ภัตตาคารบัวหลวง
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ. ภัตตาคาร เสียวเสี้ยว ก่อนกลับอีกมื้อ
22.00 น. ถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ อย่างมีความสุข สนุกสานา 
                          อิ่มอร่อย ได้สุขภาพ

                          ค่าใช้จ่ายท่านละ 2,100.--บาท  รวม
                           ---ค่ารถปรับอากาศ VIP ไป-กลับ
                             ---ค่าที่พัก ห้องละ ท่าน
                              ---อาหาร มื้อ
                 ---ค่าประกันการเดินทางท่านละ 200,000.-บาท

                            สนใจแจ้งความจำนงได้ที่....
.คุณ ทิพย์..084-523-3636….ID Line  tipjimrunning(098-825-3527)
                           …. Fax No. 02-040-3162

                     พร้อมโอนมัดจำการเดินทาง 1,100.—บาท  
                   ส่วนที่เหลือโอนก่อนการเดินทาง สัปดาห์ที่
   คุณ น้ำทิพย์  บุญศิลป์...ธ.ไทยพาณิชย์ จ.  ออมทรัพย์ สาขาบัวขวัญ
บ/ช เลขที่ 34-22-37-76-67 (โอนก่อนมีสิทธิ์เลือกที่นั่งก่อน)
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org