จิมรันนิ่ง

สวนผึ้งมาราธอน 2017

สวนผึ้งมาราธอน 2017

วันที่14 มกราคม 2560 - 15 มกราคม 2560
งานวิ่ง42ปี สวนผึ้ง มาราธอน 2560
(15 มกราคม 2560)
สถานที่ภูผาผึ้งรีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ไปสัมผัสกับธรมมชาติแบบสบาย ๆ อากาศหนาว ๆ กับ มาราธอนแรกของ
อ. สวนผึ้ง ณ. ภูผาผึ้งรีสอร์ท  เชิญค่ะรายละเอียดการเดินทาง

                            “จิม(67)รันนิ่ง&แทรเวล” อาสาพาไปวิ่ง
                            โปรแกรมทัวร์ วิ่ง สวนผึ้งมาราธอน 2017
  
14 มกราคม 2560

06.00 น. รถจอดที่ปั้ม ปตท. วิภาวดี ตรง ข้าม ม. หอการค้า
07.00 น. เดินทางสู่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี มีอาหารกล่อง-เครื่องดื่ม บริการ
                            แว๊ะเที่ยวตามสถานที่สำคัญต่าง ๆ ที่ผ่าน
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
14.00 น. เช็คอิน ณ. ภูผาผึ้งรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย 
                           พร้อมทั้งสมัคร-รับเบอร์ และรับประทานอาหารร่วมกัน

15 มกราคม 2560

เดินไปร่วมการแข่งขันได้เลย เพราะที่พักอยู่ที่จุดสตาร์ท 
11.30 น. เช็คเอ้าท์ .... 
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
16.00 น. ถึง กทม. ด้วยความประทับใจ สนุกสนาน อิ่มอร่อย ได้สุขภาพ

                           ค่าใช้จ่ายท่านละ 1,600.--บาท  รวม
                           ---ค่าตู้รถปรับอากาศ VIP ไป-กลับ
                                ---ค่าที่พัก ห้องละ ท่าน
                    ---ค่าประกันการเดินทางท่านละ 200,000.-บาท

                                   สนใจแจ้งความจำนงได้ที่..
                             ...คุณ ทิพย์.......084-523-3636….
      ID Line tipjimrunning (098-825-5327)…. Fax No. 02-950-6607
                    พร้อมโอนเงินมัดจำการเดินทาง 900.—บาท  
                   ส่วนที่เหลือโอนก่อนการเดินทาง สัปดาห์ที่......
                     .คุณ น้ำทิพย์  บุญศิลป์...ธ.ไทยพาณิชย์ จ.  
               ออมทรัพย์  สาขาบัวขวัญ   บ/ช เลขที่34-22-20-77-99   
                              (โอนก่อนมีสิทธิ์เลือกที่นั่งก่อน)
ขอบคุณค่ะ
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org