จิมรันนิ่ง

เชียงรายมาราธอน 2017

เชียงรายมาราธอน 2017

วันที่22 กันยายน 2560 - 24 กันยายน 2560
งานวิ่งเชียงรายมาราธอน
(24 กันยายน 2560)
สถานที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เชียงราย
ทริปวิ่ง เชียงรายมาราธอน 2017 หลังที่ห่างหายไปนาน เชิญค่ะแล้วเลยไปเที่ยว พม่า-แม่สาย ด้วยค่ะ

                             โปรแกรมทัวร์ วิ่ง เชียงรายมาราธอน 2017
                                         ไปเที่ยวแม่สายกันค่ะ 

22 กันยายน 2560

18.00 นรถจอดปั้ท ปตท. ตรงข้าม ม.หอการค้า ถนนวิภาวดี
19.00 นออกเดินทางสู่ จ.เชียงราย มีอาหารกล่องเครื่องดื่มบริการบนรถ

23 กันยายน 2560

06.00 น.แวะปั้ม ทำภารกิจส่วนตัวแล้ว รับประทานอาหารร่วมกัน
08.00 น.นำ ทุก ๆ ข้ามฝาก เที่ยวชมเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ 
12.00 น.รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน    
15.30 น.เช็คอิน....พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.30เดินทางไปสมัคร-รับเบอร์ และรับประทานอาหารร่วมกัน

24 กันยายน 2560

.--เดินทางไปร่วมการแข่งขันได้เลย
11.30 น.    เช็คเอ้าท์ ....
12.00 น.    รับประทานอาหารเที่ยง…..เดินทางกลับ
19.00 น.รับประทานอาหารค่ำอีกมื้อก่อนกลับ
01.00 น.ถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ...อย่างมีความสุข  สนุกสนาน 
                          อิ่มอร่อย  ได้สุขภาพ

                          ค่าใช้จ่ายท่านละ 2,900.—บาท  รวม
                            ---ค่ารถปรับอากาศ VIP ไป-กลับ
                                ---ค่าที่พัก ห้องละ ท่าน
                 ---ค่าประกันการเดินทางท่านละ 200,000.-บาท

                                สนใจแจ้งความจำนงได้ที่..
                           ...คุณ ทิพย์.......084-523-3636 
      ID Line tipjimrunning (098-825-5327)…. Fax No. 02-040-3162
                     พร้อมโอนเงินมัดจำการเดินทาง 1,500.—บาท  
                      ส่วนที่เหลือโอนก่อนการเดินทาง สัปดาห์ที่
              ....คุณ น้ำทิพย์  บุญศิลป์...ธ.ไทยพาณิชย์ จ.  ออมทรัพย์
                       สาขาบัวขวัญ   บ/ช เลขที่  34-22-20-77-99 
                                 (โอนก่อนมีสิทธิ์เลือกที่นั่งก่อน) 
ขอบคุณมากค่ะ
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org