จิมรันนิ่ง

ทริปวิ่งเชียงคานซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 2017

ทริปวิ่งเชียงคานซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 2017

วันที่1 กันยายน 2560 - 3 กันยายน 2560
งานวิ่งวิ่ง"เลย"มั้ย, Chiang Khan Super HalfMarathon 2017
(3 กันยายน 2560)
สถานที่ลานวัฒนธรรมเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
 กันยายน 2560

19.00 นรถจอดข้างปั้มปตท. ตรงข้าม วิทยาลัย หอการค้า ถนน วิภาวดี
20.00 นออกเดินทางสู่ จ. เลย มีอาหารกล่อง..เครื่องดื่ม  บริการบนรถ

กันยายน 2560

05.00 น.แวะปั้มทำภารกิจส่วนตัว แล้วรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน โดย
                      จิมรันนิ่ง เที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวของเชียงคาน
12..00 น.รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน โดยจิมรันนิ่ง
14.30 น.เช็คอิน........พักผ่อนตามอัธยาศัย 
16.30 น.พร้อม.. ไปรับเบอร์ รับประทานอาหารร่วมกัน โดยจิมรันนิ่ง
18.00 น.เดินทางกลับที่พัก

กันยายน 2560

--.--เดินทางไปร่วมการแข่งขัน
11.30 น.เช็คเอ้าท์ ....
12.00 น.      รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน โดย จิมรันนิ่ง เดินทางกลับ
19.00 น.รับประทานอาหารค่ำอีกมื้อก่อนกลับบ้าน ก็โดยจิมรันนิ่ง
24.00 น.ถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ...อย่างมีความสุข  สนุกสนาน 
                       อิ่มอร่อย  ได้สุขภาพ

                             ค่าใช้จ่ายท่านละ 2,900.—บาท  รวม
                               ---ค่ารถปรับอากาศ VIP ไป-กลับ
                            ---ค่าที่พัก ห้องละ ท่าน----อาหาร มื้อ
                          ---ค่าประกันการเดินทางท่านละ 200,000.-บาท

                                สนใจแจ้งความจำนงได้ที่...
                           .....คุณ ทิพย์.......084-523-3636….
  ….ID Line tipjimrunning (098-825-5327)…. Fax No. 02-040-3162
                       พร้อมโอนเงินมัดจำการเดินทาง 1,500.—บาท  
                        ส่วนที่เหลือโอนก่อนการเดินทาง สัปดาห์ที่....
                               .....คุณ น้ำทิพย์ บุญศิลป์...... 
                  ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด  ออมทรัพย์..สาขา บัวขวัญ
                                บ/ช เลขที่ 34-22-20-77-99 
( โอนก่อนมีสิทธิ์ได้เลือกที่นั่งก่อน )
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org