จิมรันนิ่ง

สานสัมพันธ์ชมรมวิ่ง 2560

สานสัมพันธ์ชมรมวิ่ง 2560

วันที่29 กันยายน 2560 - 1 ตุลาคม 2560
งานวิ่งวิ่ง-สานสัมพันธ์ชมรมวิ่ง ครั้งที่ 11
(1 ตุลาคม 2560)
สถานที่หาดใหญ่
29 กันยายน 2560

18.00 นรถจอดที่ ปตท. ตรงข้าม ม.หอการค้า  ถนนวิภาวดี
19.00 นออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ มีอาหารกล่อง เครื่องดื่ม บริการ

30 กันยายน 2560

05.00 น.แวะปั้มทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว รับประทานอาหารร่วมกัน
07.00 นเดินทางต่อไป ไหว้พระ และ เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 
12.00 น.รับประทานอาหารเที่ยง
14 .00 น.ช๊อปปิ้งที่ตลาดกิมหยง
16.30 น.เช็คอิน....พักผ่อนตามอัธยาศัย
24.00 น.พร้อมกันอีกครั้งเดินทางไปจุดสตาร์ท

ตุลาคม 2560

--.---เดินทางไปร่วมการแข่งขัน
11.30 น.เช็คเอ้าท์ ....
12.00 น.             รับประทานอาหารเที่ยง…..เดินทางกลับ
19.00 น.รับประทานอาหารค่ำอีกมื้อก่อนกลับ
01.00 น.ถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ...อย่างมีความสุข  สนุกสนาน 
                         อิ่มอร่อย  ได้สุขภาพ

                       ค่าใช้จ่ายท่านละ 2,900.—บาท  รวม
                        ---ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP ไป-กลับ
                             ---ค่าที่พัก ห้องละ ท่าน
                               —ค่าประกันการเดินทาง

                         ......สนใจแจ้งความจำนงได้ที่.....
   ....คุณ ทิพย์..084-523-363 ID Line tipjimrunning (098-825-3527)
                พร้อมโอนเงินมัดจำการเดินทาง  1,500.—บาท 
                 ส่วนที่เหลือโอนก่อนการเดินทาง สัปดาห์ที่
  ..คุณ น้ำทิพย์ บุญศิลป์..ธ.ไทยพาณิชย์ จ...ออมทรัพย์...สาขาบัวขวัญ
                         บ/ช เลขที่  34-22-20-77-99 
                        (โอนก่อนมีสิทธิ์เลือกที่นั่งก่อน) 
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org