จิมรันนิ่ง

โซลมาราธอน 2018

โซลมาราธอน 2018

วันที่16 มีนาคม 2561 - 20 มีนาคม 2561
งานวิ่งโซลมาราธอน
(18 มีนาคม 2561)
สถานที่
                            จิมรันนิ่ง พาวิ่ง โซลมาราธอน
                               เดินทาง16-21/03/2018

วันที่ 16/03/2018       กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 
22.30 น.คณะพร้อมกัน ณ.สนามบินสุวรรณภูมิ
                อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างระหว่างประเทศ
01.00 น.บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลี โดยเที่ยวบินที่  7C 2204 
08.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

                                   ข้อแนะนำ
ถ้าต้องการนำของเหลวขึ้นเครื่องใส่กระเป๋าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากร  ตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ

วันที่17/03/2018   โอลิมปิคสเตเดี่ยม –หมู่บ้านฝรั่งเศส  ตลาดทงแดมุน  
                                       (อาหารเช้า เที่ยง เย็น)
                    ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  ชั่วโมง และ
          เวลาในประเทศเกาหลีเร็วกว่าประเทศไทย ประมาณ ชั่วโมง)
           *** หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ***

     เช้า         รับประทานอาหารเช้า อูด้ง ที่ภัตตาคาร

               อิ่มหนำสำราญแล้ว นำท่านเดินทางสู่ โอลิมปิคสเตเดี่ยม 
               รับเบอร์-เช็คเบอร์วิ่ง ช้อปปิ่งผลิตภัณฑ์กีฬา อิสระจนถึงเวลา
               นัดหมาย
    เที่ยง (2)   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SHABUSHABU
                ชาบูชาบู สุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆประกอบด้วยหมูสไลซ์
                เห็ดสด ผักสดต่างๆ น้ำซุป และเส้นอุด้ง  ซึ่งขาดไม่ได้ในการ
                ทานชาบู พร้อมด้วยข้าวสวย และเครื่องเคียง หลากหลาย
                จากนั้น นำท่านเที่ยวหมู่บ้านฝรั่งเศส และแวะชมสวนสาธารณะ
                ลอยฟ้า (Seoullo7017)
     เย็นรับประทานอาหารเย็น (เมนู Bulgogi)
                ถ้ายังไม่เหนื่อย นำท่านสู่ ตลาดทงแดมุน สิ่งหนึ่งที่เกาหลีขึ้น
                ชื่ออย่างมากก็คือการเป็นแหล่งช็อปปิ้งอีกแหล่งที่สำคัญของ
                โลก ทำให้เหล่านักท่องเที่ยวต่างไม่พลาดที่จะไปทำกิจกรรมสุด
                ฮิตอย่างการช็อปปิ้งสินค้านานานชนิดที่มีให้เลือกกันอย่างจุใจ 
                เพราะมีร้านรวงต่างๆ มากมาย จนคุณอาจจะกระเป๋าแฟ๊บโดยไม่
                รู้ตัวก็ได้  เพราะว่ามันเป็นแหล่งช็อปปิ้งสินค้าราคาถูก ที่คล้ายๆ
                กับแถวประตูน้ำ หรือแพตตินั่มบ้านเรา 
  นำท่านเข้าพักโรงแรม………..   อิสระตามอัธยาศัย

วันที่18/03/2018    มาราธอน –  ช้อปปิ้งร้านโสม- ตลาดเมียงดง
                              (อาหารเช้า เที่ยง เย็น)

06. 00 – 15.00 pm  นำคณะฯ สู่ สนามวิ่ง โซล มาราธอน ตามระยะต่าง ๆ 
                ให้ท่านได้มีความสุขกับการวิ่ง และรอรับกลับ ณ. โอลิมปิคพาร์ค 
                ตามเวลานัดหมาย  (อาหารเช้าและเที่ยงแบบเซ็ทบล๊อก) 
                เรียบร้อยแล้ว ให้เวลาท่านได้ชำระร่างกาย แต่งสวย-แต่งหล่อ  
                ไปเที่ยวชม-ช้อปปิ้ง COSMETIC OUTLET ให้ท่านได้เลือกซื้อ
                เครื่องสำอาง ยี่ห้อดังไม่ว่าจะเป็นเมือกหอยทาก เซรั่มพิษงู
                ครีมน้ำแตก โบท๊อก ครีมล้างหน้า น้ำหอม โรจูคิส พร้อมรับของ
                แถมมากมาย  
               จากนั้นเที่ยวชม โรงงานพลอยสีม่วง เป็นพลอยประจำชาติของ
               ประเทศเกาหลี ให้ท่านได้ชม คอลเลคชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นแหวน
               ตุ้มหู สร้อยคอ หรือแม้แต่พวงกุญแจของฝากคนเกาหลีเชื่อว่า
               ใครได้ครอบครอง จะนำความโชคดีโชคลาภมาสู่ผู้ที่สวมใส่

     เย็นรับประทานอาหารเย็น (เมนู บาบีคิว)
     ค่ำนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเมียงดง (MYEONGDONG MARKET)
                ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของเกาหลี ที่นี่มีทั้งห้างสรรพ
                สินค้าล็อตเต้เมโทรมิโดป้า และห้างสรรพสินค้าชินเซแกและ
                ห้างมิลเรโอเร่  ซึ่งตั้งอยู่ทั้งใต้ดินและบนดิน  ขายเครื่องแต่ง
                กายสำเร็จรูป  รองเท้า เครื่องใช้เครื่องประดับและเครื่องสำอาง
                เป็นที่พึงปรารถนาของนักซื้อนักแต่งตัวทั้งหลาย  ตามตรอก
               ด้านหลังจะมีร้านกาแฟและร้านอาหาร เพื่อแวะรับประทานอาหาร
               ได้ก่อนไปซื้อของต่อสุดปลายถนนเมียงดง ซึ่งพื้นที่เป็นเนินมี 
               โบสถ์เมียงดง ถือว่าเป็นศูนย์กลางของศาสนาคาทอลิกในเกาหลี
               และเข้าที่พักโรงแรมและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 19/03/2017      ช้อปปิ้ง – สตอเบอร์รี่ฟาร์ม – ล่องเรือจูฮันโบ
                            (อาหารเช้า เที่ยง เย็น)

    เข้ารับประทานอาหรเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรมที่พัก
               ได้เวลานำท่านเที่ยวชม ร้านโสมGINSENG CENTER ในบรรดา
                สมุนไพรทั้งหมดในเกาหลี โสม จัดเป็นสมุนไพรที่คนนิยมใช้กัน
                มากที่สุด เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรค
                วงจรการเก็บเกี่ยวโสมใช้เวลาตั้งแต่ 1-6 ปีโสมอายุ ปี ถือได้
               ว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดในสมัยโบราณ โสม ถือเป็นของล้ำ
               ค้ายิ่งกว่าทอง โสมเกาหลีจึงจัดว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและ
               ได้มาตรฐานสากล ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมเลือกซื้อโสม
               คุณภาพดี  ซึ่งรัฐบาลรับรองใช้บำรุงร่างกายทั้งยังเป็นของฝาก
               ซึ่งโสมที่นี้มีราคาถูกกว่าเมืองไทย เท่า
               สมุนไพร บำรุงตับเกาหลี RAISON TREE  สมุนไพรบำรุงตับ
               เกาหลี เป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าสูงและหายาก ซึ่งผ่านการวิจัยมา
               เป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปี สมุนไพรบำรุงตับ เกาหลี สกัดมาจาก
               เมล็ดต้นฮ็อดเก และ ผสมส่วนแกนกลางของโสมบริสุทธิ์ เมล็ด
               พันธุ์ต้นฮ็อดเกเจริญเติบโตในป่าลึกบนยอดเขา ซึ่งปราศจากมล
               ภาวะใดๆ เมล็ดต้นฮ็อดเก ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้สีทอง 
               มีรสชาติเปรี้ยว ซึ่งบำรุงตับ ม้าม และปอด สามารถรักษาอาการ
               เมา ร้อนในกระหายน้ำ อาการอาเจียน และท้องผูกทางการแพทย์
               แผนปัจจุบันยืนยันว่า เมล็ดต้นฮ็อดเก มีสารโพแทสเซียมไนเนร
               ซึ่งสามารถลดระดับแอลกอฮอลล์ในเส้นเลือด ซึ่งลดความเสี่ยงที่
               แอลกอฮอลล์จะทำลายตับและไตได้ และช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ
               อีกทั้งยังขับไขมันส่วนเกิน และ เอทานอลที่เป็นผลเสียกับตับ
               ฉะนั้นเมล็ดต้นฮ็อดเก จึงมีสรรพคุณที่วิเศษกับชีวิตเรา
  
               จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมพระราชวังเคียงบก
 
     เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง 
     บ่ายนำทานเยี่ยมชมสมุนไพรสนเข็มแดง RED PINE ซึ่ง ผลิต
                จากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  ซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดง
                จากยอดเขาที่ประเทศ เกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยี
                พร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมา เป็น น้ำมันสนเข็ม
                แดง ภูมิประเทศ ของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 
                เปอร์เซ็นต์ โดยกว่าจะมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงได้ แคปซูล
                ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ำมันมา
                ผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ำมันสนนี้       
                นำท่านสู่ สตอร์เบอรรี่ฟาร์ม เป็น ฟาร์มสตอร์เบอร์รี่ที่ ปราศจาก
                สารเคมี ท่านสามารถเด็ดกินได้โดยที่ไม่ต้องล้างน้ำ ในฟาร์มนี้
                ให้ท่านอิ่มกับสตอร์เบอรรี่ แก้ว บรรจุด้วยสตอร์ลูกโตๆ ให้ท่าน
                ได้สัมผัสต้นสตอร์เบอรรี่พร้อมถ่ายรูปในอิริยาบถ ต่างๆ 
                ได้เวลานำท่านสู่ เมืองแห่ง ธรรมชาติ ที่โอบล้อมด้วยภูเขา
                 เมืองซูอันโบ ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกลิ่นไอธรรมชาติของ
                 และ เป็นทะเลสาบ ที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติ วอรัคซาน
                (WORAKSAN NATIONAL PARK) ซึ่งเป็นอับดับสอง รองมา
                จากทะเลสาบ โซยัง ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสถึงธรรมชาติ
                ของความงามของผาหินรูปต่างๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายพันปีมาแล้ว
                และเรื่องราวตำนานรักอันแสนเศร้า “อีหวั่น” กวีและนักปกครอง
                ที่สำคัญของเกาหลี กับหญิงสาวชาวบ้าน   “ทูยัง “ นอกจากนั้น
                ยังมีไผ่สวรรค์ ริมทะเลสาบ ซึ่งเป็นสิ่งมหศจรรย์อันดับหนึ่งของ
                เมือง ทันยาง
   
     ค่ำ     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
                  นำท่านเข้าที่พัก..........พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 20/03/2017      นัมซาน – ดิวตี้ฟรี – สนามบินอินชอน
               (อาหารเช้า เที่ยง) 

     เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

                ได้เวลานำท่านเที่ยวชม คลองชองเกชอน ถูกขุดขึ้นในสมัย
                โชซอนมีอายุราว ๆ 600 ปี ต่อมาใน ค.ศ. 2002 รัฐบาลเกาหลี 
                ได้มีการพัฒนา และ ปรับปรุง คลองชองเกชอน ใหม่ โดยฟื้นฟู
                ธรรมชาติทั้งสองฝั่ง คลองชองเกชอน โดยผันน้ำจากแม่น้ำฮัน 
                เพื่อให้คลองมีน้ำตลอดทั้งปี โดยมีแนวกั้นน้ำเพื่อทำเป็นน้ำตก
                ตลอดแนวคลองชองเกชอน และ มีการสร้างน้ำพุเพื่อความสวย
                งาม  จนทำให้ปัจจุบันนี้ คลองชองเกชอน ได้กลายเป็นสถานที่
               ท่องเที่ยวใจกลางกรุงโซล  เพราะที่นี่ตลอดทั้งแนวของคลอง
               ชองเกชอน มีสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารอร่อย ๆ มากมาย 
               ให้ท่านได้เลือกทานกัน มีอะไรให้น่าเที่ยวชมตลอดทั้งสองฝาก
               ฝั่งคลองชองเกชอน
                จากนั้นนำท่านย้อนรอยละครซีรี่ย์ชื่อดัง F4 (BOYS OVER
                FLOWER )ที่เขานัมซาน ภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล
                สูงถึง 274 เมตร บนยอดเขามี หอคอยโซล (SEOUL TOWER)
                ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร 
                เหนือระดับน้ำทะเล ท่านสามารถชมทัศนีย์ภาพของกรุงโซล ได้
                รอบทิศทางถึง 360 องศา  โดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกัก และ
                หันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ำฮั่น 
                         ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 

     เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
     บ่ายนำท่านเข้าเลือกสรรสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ DUTY FREE ร้าน
                ค้าปลอดภาษี  สำหรับนักท่องเที่ยวของกรุงโซลพบสินค้าหลาก
                ชนิดหลายยี่ห้อ อาทิ หลุยส์วิตอง ชาแนล กุชชี่ เฟอร์รากาโม่ 
                พราด้า ลังโคม คลีนิกซ์ เอสเตเลอเดอร์ รวมทั้งสินค้าแบรนด์
                เนมท้องถิ่นยี่ห้อดัง “อาโมเร /ซัลฮวาซู /เฮรา ” เครื่องสำอางดัง
                ของเกาหลี  ถ้ายังมีเวลาเหลือ นำท่านแวะละลายเงินวอนที่ 
                ซุปเปอร์ของพื้นเมือง  แถวสนามบิน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อ
                สินค้าพื้นเมือง อีกรอบหนึ่ง เป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี 
                อาทิเช่น บะหมี่ ซินราเมน,อุด้ง,กิมจิ ,ขนมช็อคโก้เลต ,พายลูก
                อมแปลกๆ ที่ประเทศไทยอาจไม่มี  น้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี
                ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้ต่างๆ ในราคาพิเศษ ก่อนกลับบ้าน 

17.00 น.     นำทุกท่านออก เดินทาง สู่สนามบิน
20.05 น.  เหิรฟ้ากลับสู่ สุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ 7C 2203  ICN-BKK  
23.59 น. เดินทางถึง ปรเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

                                  ราคาท่านละ 25,800.—บาท           


                                        อัตรานี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  กรุงเทพ อินชอน กรุงเทพ ไม่ระบุที่นั่ง
                 (ตั๋วกรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
  ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน 
 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก.
 มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท   
                (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

                                      อัตรานี้ไม่รวม
 กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศ
        สายการบิน
 ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, 
        ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอก
        เหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้ว
         จ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 ค่าทิปคนขับรถ-ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ (1,200.-บาท
         ต่อคนต่อทริป) ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ 7%
         และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

                                    เงื่อนไขการชำระเงิน

  ขอรับมัดจำ 15,000 บาท สำหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 3วัน 
         และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (การไม่
        ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่าย ไม่
        ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)  

                                           หมายเหตุ
การเดินทางในคณะนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป และใน
        กรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
        ออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม 
        หากลูกค้าต้องการเดินทาง 
ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิง เพิ่มเติม
        ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน... 
รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
        ได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า เดือน และ
        ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว 
        ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้
        ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อน
        ออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตาม
        รายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอก
        เมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)
        ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบิน
        ให้แก่ท่าน)
หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่าง
        ท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนข้อแนะนำกรุณา
        ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของ
        จากผู้อื่นเพื่อที่จะนำไปยังประเทศนั้น ๆ  หรือนำกลับประเทศไทย ควร
        ตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมาย
        บางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รัฝากกระเป๋า
        หรือสิ่งของใดใด
หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่าย
        ที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้วจำนวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินใน
        ส่วนที่เกิดขึ้นจริง 
คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาด
        แบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight
        กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มี
        การคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตาม
        สถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมี
        การเรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตาม
        ตารางบินของสายการบิน 
หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บร
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org