จิมรันนิ่ง

ทริป วิ่ง เลย มั็ย Chiang Khan Super Half Marathon 2018

ทริป วิ่ง เลย มั็ย Chiang Khan Super Half Marathon 2018

วันที่31 สิงหาคม 2561 - 2 กันยายน 2561
งานวิ่งวิ่ง เลย มั๊ย Chiang Khan Super Half Marathon 2018
(2 กันยายน 2561)
สถานที่ถนนคนเดิน ณ เชียงคาน
รายละเอีนดการเดินทางค่ะ

                            “จิม(67)รันนิ่ง&แทรเวล” อาสาพาไปวิ่ง
       โปรแกรมทัวร์ วิ่ง เลย มั็ย Chiang Khan Super Half Marathon 2018

31 สิงหาคม 2561

19.00 นรถจอดข้างปั้ม ปตท. ตรงข้าม วิทยาลัย หอการค้า ถนน วิภาวดี
20.00 นออกเดินทางสู่ จ. เลย ...มีอาหารกล่อง..เครื่องดื่ม  บริการ

1กันยายน 2561

05.00 น.แวะปั้มล้างหน้าล้างตา แล้วรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน โดย-
                          จิมรันนิ่ง เที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวของเชียงคาน
12..00 น.รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน โดยจิมรันนิ่ง
14.30 น.เช็คอิน........พักผ่อนตามอัธยาศัย 
16.30 น.เดินไปรับเบอร์ รับประทานอาหารตามอัธยาศัย  เดินกลับที่พัก

กันยายน 2561

--.--เดินไปร่วมการแข่งขันได้เลย
11.30 น.เช็คเอ้าท์ ....
12.00 น.           รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน โดย จิมรันนิ่ง เดินทางกลับ
19.00 น.รับประทานอาหารค่ำอีกมื้อก่อนกลับบ้าน ก็โดยจิมรันนิ่ง
24.00 น.ถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ...อย่างมีความสุข  สนุกสนาน 
                        อิ่มอร่อย  ได้สุขภาพ

                          ค่าใช้จ่ายท่านละ 2,900.—บาท  รวม
                           ---ค่ารถปรับอากาศ VIP ไป-กลับ 
                              ---ค่าที่พัก ห้องละ ท่าน 
                                    ---อาหาร มื้อ
                                ---ค่าประกันการเดินทาง

                             .....สนใจแจ้งความจำนงได้ที่....
.....คุณ ทิพย์..084-523-3636…ID Line tipjimrunning (098-825-3527)..
                  พร้อมโอนเงินมัดจำการเดินทาง 1,500.—บาท  
                   ส่วนที่เหลือโอนก่อนการเดินทาง สัปดาห์ที่....
                          .....คุณ น้ำทิพย์ บุญศิลป์ ..... 
ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด  ออมทรัพย์..สาขา บัวขวัญ  เลขที่ 34-22-20-77-99
หรือธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขาโลตัสรัตนาธิเบศร์ เลขที่ 03 63 89 79 91
ขอบพระคุณค่ะ
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org