จิมรันนิ่ง

บุรีรัมย์ 2019

บุรีรัมย์ 2019

วันที่9 กุมภาพันธ์ 2562 - 10 กุมภาพันธ์ 2562
งานวิ่งบุรีรัมย์มาราธอน 2019
(10 กุมภาพันธ์ 2562)
สถานที่บุรีรัมย์
                            “จิม(67)รันนิ่ง&แทรเวล” อาสาพาไปวิ่ง
                            โปรแกรมทัวร์ วิ่ง บุรีรัมย์มาราธอน 2019
  
กุมภาพันธุ์ 2562

05.00 นที่ปั้ม ปตท. วิภาวดี ตรง ข้าม ม. หอการค้า 
06.00 นเดินทางสู่  จ. บุรีรัมย์ มีอาหารกล่อง..เครื่องดื่ม  บริการ
                         แว๊ะเที่ยวตามสถานที่สำคัญต่าง ๆ ที่ผ่าน
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (โดยจิมรันนิ่ง)
  บ่าย   แว๊ะรับ บิบ เช็คความเรียบร้อย
17.00 น.  เช็คอิน พักผ่อน 
18.00 น  จิมรันนิ่ง จัดอาหารเย็นเลี้ยง ค่ะ
 
10 กุมภาพันธุ์ 2562

ปลุก..- ..เดินทางไปร่วมการแข่งขัน และรอรับกลับ ณ.จุดนัดหมาย
11.30น.เช็คเอ้าท์ .... 
12.00 น.           รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (โดยจิมรันนิ่ง)
21.00 นถึง กทม. ด้วยความประทับใจ สนุกสนาน อิ่มอร่อย ได้สุขภาพ

                              ค่าใช้จ่ายท่านละ 2,200.--บาท  รวม
                                ---ค่ารถปรับอากาศ VIP ไป-กลับ
                                     ---ค่าที่พัก ห้องละ ท่าน
                          —ค่าประกันการเดินทางท่าน-อาหาร มื้อ

                                  .....สนใจแจ้งความจำนงได้ที่.... 
....คุณ ทิพย์ 084-523-3636  ID Line tipjimrunning (098-825-3527)..... 
                         พร้อมโอนเงินมัดจำการเดินทาง 1,100.—บาท  
                          ส่วนที่เหลือโอนก่อนการเดินทาง สัปดาห์ที่..

 ....คุณ น้ำทิพย์  บุญศิลป์...ธ.ไทยพาณิชย์ จ. ออมทรัพย์  สาขาบัวขวัญ.....   
                                บ/ช เลขที่ 34-22-20-77-99   
               หรือ ธ.กสิกรไทย  ออมทรัพย์ สาขา โลตัสรัตนาธิเบศร์ 
                                     เลขที่ 03 63 89 79 91

ขอบพระคุณมากค่ะ
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org