จิมรันนิ่ง

The Memorable Run 2019

The Memorable Run 2019

วันที่23 มีนาคม 2562 - 24 มีนาคม 2562
งานวิ่งThe Memorable Run 2019
(24 มีนาคม 2562)
สถานที่สนามกีฬาจังหวัด จ.ตราด
                         “จิมรันนิ่ง&แทรเวล” อาสาพาไปวิ่ง
                  โปรแกรมทัวร์ วิ่ง The Memorable Run 2019

23 มีนาคม 2562

05.00 นที่ปั้ท ปตท. วิภาวดี ตรง ข้าม ม. หอการค้า 
06.00 นเดินทางสู่  จ. ตราด มีอาหารกล่อง..เครื่องดื่ม  บริการฟรี
                     แวะเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง 
12.00 น.รับประทานอาหารตามอัธยาศัย
14.00น เช็คอิน พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.30น ไปสมัคร-รับเบอร์ และ รับประทานอาหารตามอัธยาศัย
18.00 น.. กลับที่พัก 

24 มีนาคม 2562

ปลุก..........- ..เดินทางไปร่วมการแข่งขัน 
11.30 น.เช็คเอ้าท์ .... 
12.00 น.      รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
19.00 น.ถึง กทม. ด้วยความประทับใจ สนุกสนาน  ได้สุขภาพ

                       ค่าใช้จ่ายท่านละ 1,800.--บาท  รวม
                        ---ค่ารถปรับอากาศ VIP ไป-กลับ
                             ---ค่าที่พัก ห้องละ ท่าน
                              ---ค่าประกันการเดินทาง

                           .....สนใจแจ้งความจำนงได้ที่.....
.คุณ ทิพย์.......084-523-3636….ID Line tipjimrunnin(098-825-5327)…
                  พร้อมโอนเงินมัดจำการเดินทาง 1,000.บาท 
                   ส่วนที่เหลือโอนก่อนการเดิน สัปดาห์ที่..
                              ....คุณ น้ำทิพย์ บุญศิลป์..... 
ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด  ออมทรัพย์ สาขา บัวขวัญ  เลขที่  34-22-20-77-99
                                            หรือ 
ธ.กสิกรไทย  ออมทรัพย์ สาขา โลตัสรัตนาธิเบศร์ เลขที่  03 63 89 79 91

ขอบคุณค่ะ
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org