จิมรันนิ่ง

พูคาน่านฟ้า รักษ์ป่าน่าน มินิมาราธอน 2019

พูคาน่านฟ้า รักษ์ป่าน่าน มินิมาราธอน 2019

วันที่12 มกราคม 2562 - 13 มกราคม 2562
งานวิ่งพูคาน่านฟ้า รักษ์ป่าน่าน มินิมาราธอน 2019
(13 มกราคม 2562)
สถานที่
                            “จิม(67)รันนิ่ง&แทรเวล” อาสาพาไปวิ่ง
                โปรแกรมทัวร์วิ่ง พูคาน่านฟ้า รักษ์ป่าน่าน มินิมาราธอน 2019

11 มกราคม 2562 

19.00 นรถจอดข้างปั้ม ปตท. ตรงข้าม วิทยาลัย หอการค้า ถนน วิภาวดี
20.00 นออกเดินทางสู่  จ.น่าน...มีอาหารกล่อง..เครื่องดื่ม  บริการ (ฟรี)

12 มกราคม 2562
 
04.00 น.แวะทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว รับประทานอาหารเช้า (ฟรี)
            เที่ยวต่อไหว้พระ.... และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง 
12..00 น.       รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (ฟรี)
14.30 น.        เช็คอิน.พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.30 น.        พร้อมกันอีกครั้งไปรับเบอร์ รับประทานอาหารตามอัธยาศัย
18.00 น.        เดินทางกลับที่พัก

13 มกราคม 2562
 
--.--   เดินทางไปร่วมการแข่งขัน
11.30 น.      เช็คเอ้าท์ ....
12.00 น.      รับประทานอาหารเที่ยง (ฟรี) เดินทางกลับ
19.00 น.      รับประทานอาหารค่ำ (ฟรี)  2019อีกมื้อก่อนกลับบ้าน
24.00 น.      ถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ...อย่างมีความสุข  สนุกสนาน 
                       อิ่มอร่อย  ได้สุขภาพ

                           ค่าใช้จ่ายท่านละ 2,900.—บาท  รวม
                            ---ค่ารถปรับอากาศ VIP ไป-กลับ
                                ---ค่าที่พัก ห้องละ ท่าน
                                 ---ค่าประกันการเดินทาง

                             .....่สนใจแจ้งความจำนงได้ที่...... 
     ....คุณ ทิพย์ 084-523-3636  ID Line tipjimrunning (098-825-3527) 
                      พร้อมโอนเงินมัดจำการเดินทาง 1,500.-บาท  
                       ส่วนที่เหลือโอนก่อนการเดินทาง สัปดาห์ที่.
                               ......คุณ น้ำทิพย์  บุญศิลป์...
ธ.ไทยพาณิชย์ จ.ออมทรัพย์  สาขาบัวขวัญ เลขที่ 34-22-20-77-99  
                                         หรือ 
ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขาโลตัสรัตนาธิเบศร์ เลขที่ 03 63 89 79 91
ขอบพระคุณมากค่ะ
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org