จิมรันนิ่ง

บ้านเชียงมาราธอน 2019

บ้านเชียงมาราธอน 2019

วันที่16 กุมภาพันธ์ 2562 - 17 กุมภาพันธ์ 2562
งานวิ่งบ้านเชียงมาราธอน
(17 กุมภาพันธ์ 2562)
สถานที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง จ.อุดรธานี
เชิญค่ะรายละเอียดการเดินทางค่ะ

                          “จิม(67)รันนิ่ง&แทรเวล” อาสาพาไปวิ่ง
                        โปรแกรมทัวร์ วิ่ง บ้านเชียงมาราธอน 2019

16 กุมภาพันธุ์ 2562

05.00 นที่ปั้ม ปตท. วิภาวดี ตรง ข้าม ม. หอการค้า
06.00 นเดินทางสู่ อ.บ้านเชียง  มีอาหาร – เครื่องดื่มบริการ
12.00 น.รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน  
16.30 น.ถึงสถานที่รับสมัคร--รับเบอร์ และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
18.00 น.เดินทางกลับที่พัก ....พักผ่อนได้แล้วค่าาา
  
17 กุมภาพันธุ์ 2562

ปลุก..........- ..เดินทางไปร่วมการแข่งขัน 
11.30น.เช็คเอ้าท์ ....     
12.00 น.      รับประทานอาหารร่วมกัน 
   ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ
22.00 น  ถึง กทม. ด้วยความประทับใจ สนุกสนาน อิ่มอร่อย ได้สุขภาพ

                           ค่าใช้จ่ายท่านละ 2,300.--บาท  รวม
                          ---ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP ไป-กลับ
                               ---ค่าที่พัก ห้องละ ท่าน
                                      —อาหาร มื้อ 
                               ----ค่าประกันการเดินทาง

                             .....สนใจแจ้งความจำนงได้ที่.....
....คุณ ทิพย์..084-523-3636….ID Line tipjimrunning (098-825-3527)
              .....พร้อมโอนเงินมัดจำการเดินทาง 1,200.—บาท  
               .....ส่วนที่เหลือโอนก่อนการเดินทาง สัปดาห์ที่.....
                           .....คุณ น้ำทิพย์  บุญศิลป์.....
ธ.ไทยพาณิชย์ จ.  ออมทรัพย์  สาขาบัวขวัญ   บ/ช เลขที่ 34-22-20-77-99
                                           หรือ 
ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา โลตัสรัตนาธิเบศร์ เลขที่  03 63 89 79 91
                                       ขอบคุณค่ะ
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org