จิมรันนิ่ง

วิ่ง 145 ปี หลวงพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์มาราธอน 2562

วิ่ง 145 ปี หลวงพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์มาราธอน 2562

วันที่9 สิงหาคม 2562 - 11 สิงหาคม 2562
งานวิ่งวิ่ง 145 ปี หลวงพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์มาราธอน 2562
(11 สิงหาคม 2562)
สถานที่
เราโชคดีได้มีโอกาส ได้กราบหลวงพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 
พร้อมได้วิ่งมาราธอนกันด้วย  เชิญค่ะรายละเอียดการเดินทาง

                          จิม (67)รันนิ่ง&แทรเวล อาสาพาไปวิ่ง
    โปรแกรมทัวร์ 145 ปี หลวงพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์มาราธอน 2562

สิงหาคม 2562

18.00 น          รถจอดในปั้ม ปตท. ตรงข้าม ม.หอการค้า ถนน. วิภาวดี
19.00 น           เดินทางสู่ อ.ช้างกว่าง จันดี จ.นครศรีธรรมราช 
                           มีอาหารกล่อง-เครื่องดื่มบริการฟรี

10 สิงหาคม 2562

06.00 น.           แวะปั้มทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อย 
                       รับประทานอาหารร่วมกันฟรี โดยจิมรันนิ่ง
07.00 น            เดินทางต่อไปยัง สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 
                            กราบหลวงพ่อใหญ่ เมืองนครฯ
12.00 น.           รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันฟรี โดยจิมรันนิ่ง
14 .00 น.          เช็คอิน....พักผ่อนตามอัธยาศัย  
16.30 น.           พร้อมกันอีกครั้งเดินทางไปสมัครและรับเบอร์  
                            รับประทานอาหารตามอัธยาศัย
18.00 น.           เดินทางกลับที่พัก

11 สิงหาคม 2562

--.---                  ปลุก... --- เดินทางไปร่วมการแข่ง
12.00 น.             รับประทานอาหารเที่ยง…..เดินทางกลับ…. 
                         แวะซื้อของฝากเล็ก ๆ น้อย ๆ 
18.00 น.            รับประทานอาหารค่ำ ฟรี อีกมื้อ ก่อนกลับ
01.00 น.            ถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ...อย่างมีความสุข   
                              สนุกสนาน อิ่มอร่อย  ได้สุขภาพ

                             ค่าใช้จ่ายท่านละ 2,900.—บาทรวม
                             ---ค่ารถปรับอากาศ VIP ไป-กลับ
                                  ---ค่าที่พัก ห้องละ ท่าน
                                        ---อาหาร มื้อ
                                  ---ค่าประกันการเดินทาง

                             .....สนใจแจ้งความจำนงได้ที่.....

.....คุณ ทิพย์  084-523-3636  ID Line tipjimrunning 098-825-3527.....
                   พร้อมโอนเงินมัดจำการเดินทาง 1,500.—บาท  
                    ส่วนที่เหลือโอนก่อนการเดินทาง สัปดาห์ที่...
                             .....คุณ น้ำทิพย์ บุญศิลป์.....  
ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด  ออมทรัพย์ สาขา บัวขวัญ เลขที่ 34 22 20 77 99
                                          หรือ 
ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา โลตัสรัตนาธิเบศร์ เลขที่ 03 63 89 79 91
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org