จิมรันนิ่ง

ไปแหล่น เชียงคาน นำเด้อ! Marathon 2019

ไปแหล่น เชียงคาน นำเด้อ! Marathon 2019

วันที่5 กรกฎาคม 2562 - 7 กรกฎาคม 2562
งานวิ่งไปแหล่น เชียงคาน นำเด้อ! Marathon 2019
(7 กรกฎาคม 2562)
สถานที่สถานีตำรวจ เชียงคาน จังหวัดเลย
 *-* รายละเอียดการเดินทางค่ะ *-*

                         “จิม(67)รันนิ่ง&แทรเวล” อาสาพาไปวิ่ง
            โปรแกรมทัวร์ ไปแหล่น เชียงคาน นำเด้อ! Marathon 2019

กรกฏาคม 2562

19.00 นรถจอดที่ปั้ม ปตท. ตรงข้าม วิทยาลัย หอการค้า ถนน วิภาวดี
20.00 นออกเดินทางสู่ จ. เลย ...มีอาหารกล่อง..เครื่องดื่ม  บริการฟรี

กรกฏาคม 2562

05.00 น.แวะปั้มทำภารกิจส่วนตัวแล้วรับประทานอาหารเช้าร่วมกันฟรีโดย
                      จิมรันนิ่ง   เที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวของเชียงคาน
12.00 น.รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันฟรี โดยจิมรันนิ่ง
14.30 น.เช็คอิน........พักผ่อนตามอัธยาศัย 
16.30 น.เดินไปรับเบอร์ รับประทานอาหารตามอัธยาศัย  เดินกลับที่พัก

กรกฏาคม 2562

--.--เดินไปร่วมการแข่งขันได้เลย
11.30 น.เช็คเอ้าท์ ....
12.00 น.      รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน โดย จิมรันนิ่ง เดินทางกลับ
19.00 น.รับประทานอาหารค่ำอีกมื้อก่อนกลับบ้านฟรี  ก็โดยจิมรันนิ่ง
22.00 น.ถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ...อย่างมีความสุข  
                     สนุกสนาน อิ่มอร่อย  ได้สุขภาพ

                          ค่าใช้จ่ายท่านละ 2,900.—บาท  รวม
                          ---ค่ารถปรับอากาศ VIP ไป-กลับ 
                                 ---ค่าที่พัก ห้องละ ท่าน
                                       ----อาหาร มื้อ
                                   ---ค่าประกันการเดินทาง

                            .....สนใจแจ้งความจำนงได้ที่.....
.....คุณทิพย 084-523-3636 ID Line tipjimrunning (098-825-3527)....
                    พร้อมโอนเงินมัดจำการเดินทาง 1,500.—บาท 
                      ส่วนท่ีเหลือโอนก่อนการเดินทาง สัปดาห์ ที่.....
                                ..คุณ น้ำทิพย์ บุญศิลป์ 
 ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด  ออมทรัพย์..สาขา บัวขวัญ เลขที่ 34-22-20-77-99
                                             หรือ
 ธ.กสิกรไทย  ออมทรัพย์ สาขา โลตัสรัตนาธิเบศร์ เลขที่ 03 63 89 79 91
                         โอนก่อนมีสิทธิ์ได้เลือกที่นั่งก่อน)
ขอบคุณค่ะ
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org