จิมรันนิ่ง

โปรแกรมทัวร์ วิ่งแหวกทะเลชุมพร

โปรแกรมทัวร์ วิ่งแหวกทะเลชุมพร

วันที่14 มิถุนายน 2562 - 16 มิถุนายน 2562
งานวิ่งวิ่งแหวกทะเล สู่เกาะพิทักษ์
(16 มิถุนายน 2562)
สถานที่ณ เรือจำลองจักรีนฤเบศร ปากน้ำ หลังสวน จ.ชุมพร
14 มิถุนายน 2562

21.00 น          รถจอดในปั้ม ปตท.ตรงข้าม ม.หอการค้า ถ.วิภาวดี
22.00 น           ออกเดินทางสู่ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร มีเครื่องดื่มบริการ

15 มิถุนายน 2562
           
06.00 น          ถึงคุณสาหร่าย ทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว 
                        รับประทานอาหารร่วมกัน
07.00 น            เดินทางต่อไปยัง อ.พะโต๊ะ  เพื่อทำการล่องแพชม
                       ธรรมชาติ ที่ต้นน้ำของแม่น้ำหลังสวน  สองข้างทางจะเต็ม
                      ไปด้วยสวนผลไม้หลากหลายให้ท่านได้ชื่นชม ล่องแพไป
                      อย่างช้า ๆ  ตามสองข้างทางท่านจะได้พบกับพันธุ์ไม้นาๆ
                      พันธุ์  บางโอกาสท่านจะได้พบกับน้ำตกสายเล็ก ๆ แข่งกัน
                      ไหลลงสู่แม่น้ำตามสองข้างทาง (ในช่วงหน้าฝน) และยัง
                      สามารถลงเล่นน้ำลอยตัวไปตามสายน้ำ   ซึ่งไหลไปพร้อมๆ
                      กับแพ   แวะครึ่งทาง ณ.สวนผลไม้ จะมีผลไม้หลากหลาย
                      ให้ท่านได้เดินชิม พร้อมกับน้ำใบเตยหอม ๆ ให้ดื่ม                
12.00 น.           รับประทานอาหารเที่ยงแบบพื้นบ้านอาทิเช่น  ข้าวใน
                       กระบอกไม้ไผ่  ไข่ทอด   ใบตอง ใบเหลียงผัดไข่  แกงส้ม
                       หยวกกล้ายป่า แกงเลียง   น้ำพลิกปลาทู และผลไม้ตาม
                       ฤดูกาล  มีให้เติมกันแบบไม่อั้นเลยทีเดียว 
14 .30 น.          เช็คอิน....พักผ่อนตามอัธยาศัย  
16.30 น.           พร้อมกันอีกครั้งเดินทางไปสมัครและรับเบอร์  
                       รับประทานอาหารร่วมกัน
18.00 น.           เดินทางกลับที่พัก

16 มิถุนายน 2562

--.---                  ปลุก... --- เดินทางไปร่วมการงาน
12.00 น.             รับประทานอาหารเที่ยง…..เดินทางกลับ…. 
                         แวะซื้อของฝากเล็ก ๆ น้อย ๆ 
18.00 น.            รับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
23.00 น.            ถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ...อย่างมีความสุข   สนุกสนาน
                              อิ่มอร่อย  ได้สุขภาพ

                             ค่าใช้จ่ายท่านละ 2,950.—บาทรวม      
                             ---ค่ารถปรับอากาศ VIP ไป-กลับ
                                 ---ค่าที่พัก ห้องละ ท่าน
                                        —อาหาร มื้อ
                                   ---ค่าประกันการเดินทาง

                                  .....สนใจกรุณาติดต่อที่.....
.....คุณ ทิพย์..084-523-3636..ID Line tipjimrunning(098-825-3527) 
                  .....พร้อมโอนมัดจำการเดินทาง 1.500.-บาท 
               .....ส่วนที่เหลือโอนก่อนการเดินทาง สัปดาห์ที่...
                               .....คุณ น้ำทิพย์  บุญศิลป์.....
 ธ.ไทยพาณิชย์ จ.  ออมทรัพย์ สาขาบัวขวัญ    เลขที่  34-22-20-77-99
                                           หรือ 
ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขาโลตัสรัตนาธิเบศร์ เลขที่ 03-63-89-79-91
ขอบคุณมากค่ะ
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org