จิมรันนิ่ง

น่านมาราธอน 2019

น่านมาราธอน 2019

วันที่16 สิงหาคม 2562 - 18 สิงหาคม 2562
งานวิ่งน่านมาราธอน
(18 สิงหาคม 2562)
สถานที่
 “จิม(67)รันนิ่ง&แทรเวล” อาสาพาไปวิ่ง
                                โปรแกรมทัวร์วิ่ง น่านมาราธอน 2019

16 สิงหาคม 2562

18.00 นรถจอดที่ปั้ม ปตท. ตรงข้าม วิทยาลัย หอการค้า ถนน วิภาวดี
19.00 นออกเดินทางสู่  จ.น่าน...มีอาหารกล่อง..เครื่องดื่ม  บริการฟรี

17 สิงหาคม 2562

04.00 น.แวะปั้มทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ทานอาหารเช้าร่วมกัน
เที่ยวต่อไหว้พระ.... และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง 
12..00 น.รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
14.30 น.เช็คอิน........พักผ่อนตามอัธยาศัย 
16.30 น.พร้อมกันอีกครั้งไปรับเบอร์ (BIB) ทานอาหารตามอัธยาศัย
18.00 น.เดินทางกลับที่พัก

18 สิงหาคม 2562

--.--เดินทางไปร่วมการแข่งขัน
11.30 น.เช็คเอ้าท์ ....
12.00 น.      ทานอาหารเที่ยง…..เดินทางกลับ
19.00 น.รับประทานอาหารค่ำอีกมื้อก่อนกลับบ้าน
24.00 น.ถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ...อย่างมีความสุข  
                           สนุกสนาน อิ่มอร่อย  ได้สุขภาพ

                       .....ค่าใช้จ่ายท่านละ 2,900.—บาท  รวม
                             ---ค่ารถปรับอากาศ VIP ไป-กลับ
                                  ---ค่าที่พัก ห้องละ ท่าน
                                    ---ค่าประกันการเดินทาง
                                          ---อาหาร มื้อ

                            .....สนใจแจ้งความจำนงได้ที่..... 
.....คุณ ทิพย์ 084-523-3636  ID Line tipjimrunning (098-825-3527)....
               .....พร้อมโอนเงินมัดจำการเดินทาง 1,500.-บาท......  
               .....ส่วนที่เหลือโอนก่อนการเดินทาง สัปดาห์ที่.....
                             .....คุณ น้ำทิพย์  บุญศิลป์.....
ธ.ไทยพาณิชย์ จ.  ออมทรัพย์  สาขาบัวขวัญ  เลขที่ 34-22-20-77-99  หรือ ธ.กสิกรไทย  ออมทรัพย์ สาขา โลตัสรัตนาธิเบศร์ เลขที่ 03 63 89 79 91
ขอบพระคุณมากค่ะ
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org