จิมรันนิ่ง

บ้านแบ้รัน 2019 (ชุมแสง มินิ- ฮาล์ฟมาราธอน)

บ้านแบ้รัน 2019 (ชุมแสง มินิ- ฮาล์ฟมาราธอน)

วันที่21 กันยายน 2562 - 22 กันยายน 2562
งานวิ่งชุมแสง มินิ- ฮาล์ฟมาราธอน
(22 กันยายน 2562)
สถานที่
                              “จิม(67)รันนิ่ง&แทรเวล” อาสาพาไปวิ่ง
            โปรแกรมทัวร์ วิ่ง บ้านแบ้รัน 2019 (ชุมแสง มินิ- ฮาล์ฟมาราธอน)

21 กันยายน 2562

06.00 นรถจอดใน ปั้ม ปตท ตรงข้าม วิทยาลัยหอการค้า ถนน วิภาวดี
07.00 น          เดินทางสู่ อ. ชุมแสง จ.นครสวรรค์ มีอาหารกล่อง-เครื่องดื่ม  บริการ 
เที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ผ่าน 
12.00 น.รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน โดยจิมรันนิ่ง
14.00นเช็คอิน  โรงแรม ...พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.30 น.พร้อมกันอีกครั้ง ไปสมัครรับเบอร์ และ รับประทานอาหารร่วมกัน
18.00 น.เดินทางกลับที่พัก

22 กันยายน 2562

ปลุก..........- ..เดินทางไปร่วมการแข่งขัน
11.30 น.เช็คเอ้าท์ ....  
12.00 น.           รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน โดยจิมรันนิ่ง 
16.00 น.ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ อย่างมีความสุข สนุกสนาน 
                       อิ่มอร่อย ได้สุขภาพ

                           ค่าใช้จ่ายท่านละ 2,000.—บาท  รวม
                                           ---ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP ไป-กลับ
                                                 ---ค่าที่พัก ห้องละ ท่าน
                                                   ---ค่าประกันการเดินทาง
                                                         ---อาหาร มื้อ

                                             .....สนใจแจ้งความจำนงได้ที่.....
...คุณ ทิพย์  084-523-3636 ID Line tipjimrunning (098-825-3527)….
                      .....พร้อมโอนเงินมัดจำการเดินทาง 1,000.—บาท  
                       .....ส่วนที่เหลือโอนก่อนการเดินทาง สัปดาห์ที่......             
                                     ......คุณ น้ำทิพย์  บุญศิลป์.....
ธ.ไทยพาณิชย์ จ. ออมทรัพย์ สาขาบัวขวัญ เลขที่  34-22-20-77-99 หรือ ธ.กสิกรไทย  ออมทรัพย์ สาขา โลตัสรัตนาธิเบศร์ เลขที่ 03 63 89 79 91
ขอบพระคุณมากค่ะ
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org