จิมรันนิ่ง

หันคา มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2020

หันคา มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2020

วันที่4 มกราคม 2563 - 5 มกราคม 2563
งานวิ่งหันคา มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2020
(5 มกราคม 2563)
สถานที่
                        โปรแกรมทัวร์ วิ่ง หันคา มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน 2020
  
มกราคม 2563

07.00 นที่ปั้ท ปตท. วิภาวดี ตรง ข้าม ม. หอการค้า
08.00 นเดินทางสู่  อ.หันคา จ. ชัยนาท มีอาหารกล่อง..เครื่องดื่ม
      บริการ (โดยจิมรันนิ่ง)  แว๊ะไห้วพระ และ ท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ที่ผ่าน
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (โดยจิมรันนิ่ง)
14.00น เช็คอิน พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.30 น พร้อมกันอีกครั้ง ไปรับเบอร์ และ รับประทานอาหาร
                          ตามอัธยาศัย (เจ้าภาพเลี้ยง)
18.00 น กลับที่พัก
 
มกราคม 2563

ปลุก ..เดินทางไปร่วมการแข่งขัน 
11.30น.เช็คเอ้าท์ .... 
12.00 น.          รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
16.00 นถึง กทม. ด้วยความประทับใจ สนุกสนาน อิ่มอร่อย ได้สุขภาพ

                          ค่าใช้จ่ายท่านละ 1,800.--บาท  รวม

                           ---ค่ารถปรับอากาศ VIP ไป-กลับ
                                ---ค่าที่พัก ห้องละ ท่าน
                                 ---ค่าประกันการเดินทาง
                                       ---อาหาร มื้อ

                              .....สนใจแจ้งความจำนงได้ที่.....
....คุณ ทิพย์ 084-523-3636  ID Line tipjimrunning (098-825-3527)… 
                .....พร้อมโอนเงินมัดจำการเดินทาง 1.000.—บาท  
                 .....ส่วนที่เหลือโอนก่อนการเดินทาง สัปดาห์ที่...
                              .....คุณ น้ำทิพย์  บุญศิลป์.....
ธ.ไทยพาณิชย์ จ. ออมทรัพย์  สาขาบัวขวัญ เลขที่ 34-22-20-77-99 หรือ
ธ.กสิกรไทย  ออมทรัพย์ สาขาโลตัสรัตนาธิเบศร์ เลขที่ 03-63-89-79-91
ขอบพระคุณมากค่ะ
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org