จิมรันนิ่ง

คลองมะเดื่อเทรล 2020

คลองมะเดื่อเทรล 2020

วันที่4 เมษายน 2563 - 5 เมษายน 2563
งานวิ่งKhlong Madeua Trail 2020
(5 เมษายน 2563)
สถานที่ภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก
                          “จิม(67)รันนิ่ง&แทรเวล” อาสาพาไปวิ่ง
                         โปรแกรมทัวร์ วิ่ง คลองมะเดื่อเทรล 202

 เมษายน 2563

06.00 นรถจอดที่ ปั้ม ปตท.  ตรงข้าม วิทยาลัยหอการค้า ถนนวิภาวดี
07.00 นออกเดินทางสู่ นครนายก มีอาหารกล่อง..เครื่องดื่ม  บริการฟรี 
             แวะเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ผ่าน
12.00 น.รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
บ่าย ๆ เช็คอิน  พักผ่อน....
16.30 น.เดินทางไป รับ BIB เบอร์วิ่ง 
รับประทานอาหารเย็น-ตามอัธยาซัย กลับที่พัก...พักผ่อน

 เมษายน 2563

    ปลุก- ไปร่วมการแข่งขัน
11.30น.  เช็คเอ้าท์ .... 
12.00 น.      รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
เดินทางกลับ  แวะตามทางผ่านและซื้อของฝาก
16.00 น.ถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ อย่างมีความสุข สนุกสนาน 
                       อิ่มอร่อย ได้สุขภาพ

                    .....ค่าใช้จ่ายท่านละ 1,800.--บาท  รวม.....
                         ---ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP ไป-กลับ
                               ---ค่าที่พัก ห้องละ ท่าน
                                 ---ค่าประกันการเดินทาง
                                      ---อาหาร มื้อ

                              .....สนใจแจ้งความจำนงได้ที่.....
....คุณ ทิพย์ 084-523-3636 ID Line tipjimrunning(098-825-3527).....
                 ….พร้อมโอนเงินมัดจำการเดินทาง 900.—บาท
                    ....ส่วนที่เหลือโอนก่อนเดินทาง สัปดาห์

                              ......คุณ น้ำทิพย์ บุญศิลป์......
ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด  ออมทรัพย์ สาขา บัวขวัญ  เลขที่  34-22-20-77-99
                                              หรือ
ธ.กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา โลตัสรัตนาธิเบศร์ เลขที่  03 63 89 79 91
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org