จิมรันนิ่ง

วิ่งลานสกา 2566

วิ่งลานสกา 2566

วันที่16 มิถุนายน 2566 - 18 มิถุนายน 2566
งานวิ่งลานสกามาราธอน
(18 มิถุนายน 2566)
สถานที่
                                   จิม (67)รันนิ่ง&แทรเวล อาสาพาไปวิ่ง
                                      โปรแกรมทัวร์ วิ่งลานสกา 2566 

16 มิถุนายน 2566

19.00 น          รถจอดในปั้ม ปตท. ตรงข้าม ม.หอการค้า ถนน. วิภาวดี
20.00 น          เดินทางสู่ อ.ลานสกา จ.นครศรีฯ มีเครื่องดื่มบริการฟรี

17 มิถุนายน 2566

06.00 น.           แวะปั้มทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อย 
                            รับประทานอาหารตามอัธยาศัย
07.00 น            เดินทางต่อ ท่องเที่ยว กราบหลวงพ่อใหญ่ เมืองนครฯ
12.00 น.           รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันฟรี โดยจิมรันนิ่ง
14 .00 น.          เช็คอิน....พักผ่อนตามอัธยาศัย  
                             ชื่นชมกับธรรมชาติและอากาศที่แสนบริสุทธิ์
16.30 น.           พร้อมกันอีกครั้งเดินทางไปสมัครและรับเบอร์ 
                              รับประทานอาหารตามอัธยาศัย
18.00 น.           เดินทางกลับที่พัก

18 มิถุนายน 2566               
                         ปลุก... --- เดินทางไปร่วมการแข่ง
12.00 น.             ทานอาหารเที่ยงฟรี  โดยจิมรันนิ่ง เดินทางกลับ 
18.00 น.            รับประทานอาหารค่ำอีกมื้อก่อนกลับ โดยจิมรันนิ่ง
01.00 น.            ถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ...อย่างมีความสุข   
                                สนุกสนาน อิ่มอร่อย  ได้สุขภาพ

                               ค่าใช้จ่ายท่านละ 2,950.—บาทรวม

                                ---ค่ารถปรับอากาศ VIP ไป-กลับ
                                    ---ค่าที่พัก ห้องละ ท่าน
                                           ---อาหาร มื้อ
                                      ---ค่าประกันการเดินทาง

                                     สนใจแจ้งความจำนงได้ที่.....
....คุณ ทิพย์.......081-156-9851 ID Line tipjimrunning (081-156-9851) 
                         พร้อมโอนเงินมัดจำการเดินทาง 1,500.—บาท  
                         ส่วนที่เหลือโอนก่อนการเดินทาง สัปดาห์ ที่ 
                                      คุณ น้ำทิพย์ บุญศิลป์ 
ธ.กรุงไทย  จ. ออมทรัพย์  สาขา โลตัสรัตนาธิเบศร์ เลขที่ 66-00-77-27-27
                                                หรือ 
ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์ สาขา  โลตัสรัตนาธิเบศร์ เลขที่ 03 63 89 79 91
                                     
ขอบคุณค่ะ
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org