จิมรันนิ่ง

บุรีรัมย์มาราธอน 2024

บุรีรัมย์มาราธอน 2024

วันที่27 มกราคม 2567 - 28 มกราคม 2567
งานวิ่งบุรีรัมย์มาราธอน 2024
(28 มกราคม 2567)
สถานที่
27 มกราคม 2567

05.00 นรถจอดที่ปั้ม ปตท. วิภาวดี ตรง ข้าม ม. หอการค้า 
06.00 นเดินทางสู่  จ. บุรีรัม  มีเครื่องดื่ม  บริการ
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย 
บ่าย แว๊ะรับ บิบ เช็คความเรียบร้อย
14.00 น.เช็คอิน พักผ่อนพร้อมกันอีกครั้งเพื่อส่งคณะวิ่งมินิฯ 

28 มกราคม 2567

09.30น.เช็คเอ้าท์ ....(หากมีการเปลี่ยนแปลงใดใด จะแจ้งทราบต่อไป) 
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (โดยจิมรันนิ่ง)
18.00 นถึง กทม. ด้วยความประทับใจ สนุกสนาน อิ่มอร่อย ได้สุขภาพ

                              ค่าใช้จ่ายท่านละ 2,400.--บาท  รวม
                              ---ค่ารถปรับอากาศ VIP ไป-กลับ
                                  --- ค่าที่พัก ห้องละ ท่าน
                                      —ค่าประกันการเดินทาง   
                                            ---อาหาร มื้อ

                               .....สนใจแจ้งความจำนงได้ที่...... 
....คุณ ทิพย์ 081-156-9851 ID Line tipjimrunning (081-156-9851) 
                   พร้อมโอนเงินมัดจำการเดินทาง 1,200.—บาท  
                    ส่วนที่เหลือโอนก่อนการเดินทาง สัปดาห์ที่..
                           .......คุณ น้ำทิพย์  บุญศิลป์.......
ธ.กรุงไทย จ. ออมทรัพย์  สาขา โลตัสรัตนาธิเบศร์ เลขที่ 66-00-77-27-27
                                           หรือ 
ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์ สาขา โลตัสรัตนาธิเบศร์ เลขที่ 03 63 89 79 91

A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org