จิมรันนิ่ง

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2024

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2024

วันที่13 มกราคม 2567 - 14 มกราคม 2567
งานวิ่งขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2024
(14 มกราคม 2567)
สถานที่
13  มกราคม 2567

06.00 นรถจอดที่ปั้ม ปตท. ตรงข้าม ม.หอการค้า ถนน วิภาวดี
07.00 นออกเดินทางสู่ จ. ขอนแก่น มีเครื่องดื่ม  บริการ 
12.00 น.รับประทานอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัย
15.00 น แวะรับเบอร์ เช็คความเรียบร้อย
16.30 นเช็คอิน  พักผ่อน และรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

14 มกราคม 2567

.--ปลุก.....- ..เดินไปร่วมการแข่งขัน เพราะที่พักอยู่ใกล้ ๆ จุดสตาร์ท
11.30น.เช็คเอ้าท์ .
12.00 น.     รับประทานแาหารเที่ยงร่วมกัน (โดย จิมรันนิ่ง) 
19.00 นรับประทานอาหารค่ำ ณ. ภัตตาคาร  ก่อนกลับอีกมื้อ
23.00 น.ถึง กทม.โดยสวัสดิภาพ อย่างมีความสุข สนุกสนาน ได้สุขภาพ

                              ค่าใช้จ่ายท่านละ 2,300.--บาท  รวม
                                   ---ค่ารถตู้  VIP ไป-กลับ
                                  ---ค่าที่พัก ห้องละ ท่าน
                                      ---ค่าอาหาร มื้อ

                                  สนใจแจ้งความจำนงได้ที่ 
   คุณ ทิพย์ 081-156-9851 ID Line tipjimrunning (081-156-9851)
                  พร้อมโอนเงินมัดจำการเดินทาง 1,200.—บาท  
                   ส่วนที่เหลือโอนก่อนการเดินทาง สัปดาห์ที่..
                                   คุณ น้ำทิพย์  บุญศิลป์...
ธ. กรุงไทย จ. ออมทรัพย์ สาขา โลตัสรัตนาธิเบศร์ เลขที่ 66-00-77-27-27
                                            หรือ
ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา โลตัสรัตนาธิเบศร์ เลขที่ 03 63 89 79 91 
ขอบพระคุณมากค่ะ
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org