จิมรันนิ่ง

เมืองฮอดมินิมาราธอน ครั้งที่ 3

วันที่23 มกราคม 2565 (อาทิตย์)
สถานที่บริเวณหน้าศาลหลักเมืองฮอด บ้านแพะดินแดง ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ระยะ10.5 / 5
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์
เฟซบุ๊ก
เว็บhttps://www.hpk.ac.th/
หมายเหตุ


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org