จิมรันนิ่ง

เดินวิ่งเพื่อน้อง 65 โรงเรียนไชยปราการ 2022

วันที่5 พฤศจิกายน 2565 (เสาร์)
สถานที่โรงเรียนไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
ระยะ5.5
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์
เฟซบุ๊ก
เว็บ
หมายเหตุ


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org