จิมรันนิ่ง

ฟอร์รันเนอร์มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1

วันที่14 สิงหาคม 2554 (อาทิตย์)
สถานที่วัดวังขนายทายิการาม ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ระยะ5 / 12 / 22
ผู้จัดชมรมวิ่งฟอร์รันเนอร์
ติดต่อ08-6900-5911,08-1641-8424,08-9994-5444,08-9685-4120
เว็บ
หมายเหตุ
          ชมรมวิ่งฟอร์รันเนอร์ ร่วมกับชมรมวิ่งจิมรันนิ่ง และชมรมวิ่งรักษ์สุขภาพท่าม่วง จัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง  ฟอร์รันเนอร์มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ณ วัดวังขนายทายิการาม ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 14 สิงหาคม 2554
          การจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ประชาชนได้ร่วมกันออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง อีกทั้งยังทำให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อให้เยาวชนนักเรียนและประชาชนทั่วไป ลด ละ เลิก อบายมุข ห่างไกลยาเสพติดด้วยการออกกำลังกาย และที่สำคัญที่สุดคือเพื่อต้องการหาทุนเป็นค่าอาหารสำหรับผู้ป่วยคนชราที่ฐานะยากจนที่มาอาศัยรักษาตัวอยู่ที่วัดวังขนายจำนวนมาก และเพื่อเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอท่าม่วง จ.กาญจนบุรีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
          มีการแข่งขันแบ่งออกเป็น ระยะทางได้แก่ ฮาล์ฟมาราธอน 22 กม. (ค่าสมัคร 250 บาท) มินิมาราธอน 12 กม. (ค่าสมัคร 200 บาท) และฟันรัน กม. (ค่าสมัคร 150 บาท) ส่วนรางวัลของการแข่งขันนั้นในประเภทฮาล์ฟมาราธอนชายรุ่นทั่วไปถ้วยรางวัล 120 อันดับแรก รุ่นทั่วไปหญิง 80 คนแรก รุ่นอายุชาย 60 ปีขึ้นไปถ้วย รุ่นอายุ 55 ปีหญิงขึ้นไปถ้วยรางวัล ส่วนประเภทมินิมาราธอนนั้น รุ่นชายทั่วไป ถ้วย 120 คนแรก รุ่นหญิงทั่วไปถ้วย  80 คนแรก และรุ่น 70 ปีขึ้นไปชายถ้วยรางวัล  รุ่น 60 ปีขึ้นไปหญิงถ้วย  สำหรับฟันรัน กม. นั้น รุ่นชาย  หญิงทั่วไปถ้วย  10 และเยาวชนชาย  หญิงอายุต่ำกว่า 15 ปีเปิดให้วิ่งฟรี มีถ้วยรางวัลประเภทละ 10 ใบ รายการนี้ถ้วยรางวัลทั้งหมดเป็นถ้วยรางวัลรีไซเคิล รวมแล้วมากกว่า 500 ใบ
          และในวันเสาร์ที่ 13 ก่อนวันแข่งขันยังมีการแข่งขันแรลลี่การกุศล กรุงเทพฯ-วัดวังขนายอีกด้วยโดยรับสมัครคันละ 1,200 บาท (รวมเสื้อ ตัวและที่พักอีก คืน)
          ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ บูธเคลื่อนที่ตามสนามวิ่งต่างๆของชมรมวิ่งฟอร์รันเนอร์ หรือ คุณจรัญ คุณศรีอุไร โทรฯ 08-6900-5911, คุณแสงชัย โทรฯ 08-1641-8424, คุณจิม โทรฯ 08-9994-5444, คุณสมชาย โทรฯ 08-9685-4120, หรือคุณไพรัตน์ (ท่าม่วง) โทรฯ 08-9836-0065 จัดการแข่งขันโดยชมรมวิ่งฟอร์รันเนอร์

แบ่งกลุ่มอายุดังนี้
ระยะฮาล์ฟมาราธอน 22 กม.
 รุ่นทั่วไปชาย (ถ้วย 1-120)
 รุ่นทั่วไปหญิง (ถ้วย 1-80)
 รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไปชาย (ถ้วย 1-5)
 รุ่นอายุ 55 ปีขึ้นไปหญิง (ถ้วย 1-5)

ระยะมินิมาราธอน 12 กม.
 รุ่นทั่วไปชาย (ถ้วย 1-120)
 รุ่นทั่วไปหญิง (ถ้วย 1-80)
 รุ่นอายุ 70 ปีขึ้นไปชาย (ถ้วย 1-5)
 รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไปหญิง (ถ้วย 1-5)

ระยะฟันรัน กม.
 รุ่นทั่วไปชาย (ถ้วย 1-10)
 รุ่นทั่วไปหญิง (ถ้วย 1-10)
 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย (ถ้วย 1-10)
 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง (ถ้วย 1-10)

 วีไอพี ค่าสมัคร 999 บาท (เสื้อแจคเก็ต)
 แรลลี่ ค่าสมัคร 1,200 บาท (เสื้อ ตัว+ที่พัก)
 แฟนซี ค่าสมัครตามระยะทางที่วิ่ง (ถ้วย 1-5)

หมายเหตุ  ถ้วยรางวัลในรุ่นทั่วไประยะมินิฯและฮาล์ฟฯอาจมีมากกว่านี้เมื่อถึงวันแข่งขันจริง ทุกระยะทางมีเสื้อที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกแจกทุกคนที่เข้าเส้นชัย กรณีวิ่งฟรีจะไม่มีเสื้อที่ระลึกแจก


การเดินทาง
(รถตู้ทุ่งลาดหญ้า ..... NCO ๑/๒๕) 
.....มีรถตู้กรุงเทพ ฯ กาญจนบุรี หมอชิด ๒ กาญจนบุรี วิ่งผ่านวัดวัง ขนายทายิการามครับ 
..... รถออกจากหมอชิต ๒ เวลา ๐๔.๐๐ ๒๐.๐๐ นาฬิกา 
..... รถออกจากลาดหญ้า เวลา ๐๔.๐๐ ๑๙.๐๐ นาฬิกา 
........รถออกทุก ๑ ชั่วโมง ในราคา ๑๔๐ บาท 
..... รถจอดด้านหลังสถานีขนส่งหมอชิต ๒ 
..... กาญจนบุรี จอดที่บริเวณตลาดลาดหญ้า 
..... ท่ารถกรุงเทพ ฯ หมดชิด โทร. ๐๘๔ ๐๐๙๐๓๙๖ 
..... ท่าลาดหญ้า โทร. ๐๘๓ ๙๗๘๐๕๔๘,๐๘๐-๗๕๑๑๘๖๑ 

ท่ารถตู้สายใต้ใหม่ กาญจนบุร
โทร.๐๘๐ ๒๙๒๖๒๓๓,๐๘๖ ๓๑๑๑๔๒๖ ราคา ๑๐๐ บาท ครับ 
เที่ยวแรกออก ๐๕.๓๐ ๒๑.๐๐ นาฬิกา รถออกทุก ๆ ๓๐ นาที/คัน ครับ 

ท่ารถตู้อนุสาวรีย์ชัยฯ กาญจนบุรี
โทร.๐๘๒ ๕๒๖๖๙๖๒,๐๘๖ ๓๑๑๑๔๒๕ ราคา ๑๑๐ บาท ครับ 
เที่ยวแรกออก ๐๖.๐๐ ๒๐.๐๐ นาฬิกา รถออกทุก ๆ ๓๐ นาที/คัน ครับ 

ท่ารถตู้หมอชิต กาญจนบุรี
โทร.๐๘๓ ๗๘๖๑๔๘๙ ราคา ๑๒๐ บาท ครับ 
เที่ยวแรกออก ๐๓.๓๐ ๑๙.๐๐ นาฬิกา รถออกทุึก ๆ ๑ ชั่วโมง/คัน ครับ 

ท่ารถตู้ กาญจนบุรี กรุงเทพมหานคร
โทร.๐๘๓ ๘๑๘๗๖๘๘,๐๘๒ ๕๒๕๓๓๐๘ 
........- สายใต้ ๑๐๐ บาท ครับ 
........- ปิ่นเกล้า,อนุสาวรีย์ฯ ๑๑๐ บาท ครับ 
เที่ยวแรก ๐๔.๐๐ ๒๐.๐๐ นาฬิกา รถออกทุก ๆ ๒๐ นาที/คัน ครับ รถจอดอยู่ในบริเวณเดียวกันกับรถ บขส. (สถานีขนส่งจังหวัดกาญจนฯ) 
ตารางการเดินรถ ของรถตู้ 
กรุงเทพ – พุทธมณฑล – กาญจนบุรี 
สอบถามเวลาเดินรถและอื่น ๆ 
ก.จ. 084 – 4145885 
ท่าม่วง 084 – 3156057 
ท่าเรือ 087 – 1518234 
ท่ามะกา 084 5726257 
ลูกแก 080 6504519 
สายใต้ 085 2972772 
ปิ่นเกล้า 084 4147979 
อนุสาวรีย์ชัย 082 2437387 
ตารางการเดินรถ ของรถตู้ 
สอบถามและแนะนำการบริการ 
สำนักงาน ๐๓๔ ๕๑๔๔๓๘ 
จุดขึ้นรถ วิน เที่ยวแรก เที่ยวสุดท้าย 

ก.จ. จันทร์ พฤหัส ๐๓๐๐ นาฬิกา ๑๙๐๐ นาฬิกา 
ศุกร์ – อาทิตย์ ๐๓๐๐ นาฬิกา ๒๐๐๐ นาฬิกา 

สายใต้ จันทร์ พฤหัส ๐๖๐๐ นาฬิกา ๒๐๐๐ นาฬิกา 
ศุกร์ – อาทิตย์ ๐๖๐๐ นาฬิกา ๒๑๐๐ นาฬิกา 

ปิ่นเกล้า จันทร์ พฤหัส ๐๖๐๐ นาฬิกา ๒๐๐๐ นาฬิกา 
ศุกร์ – อาทิตย์ ๐๖๐๐ นาฬิกา ๒๑๐๐ นาฬิกา 

อนุสาวรีย์ จันทร์ พฤหัส ๐๕๓๐ นาฬิกา ๒๐๐๐ นาฬิกา 
ศุกร์ – อาทิตย์ ๐๕๓๐ นาฬิกา ๒๑๐๐ นาฬิกา
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org