จิมรันนิ่ง

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2017

วันที่29 มกราคม 2560 (อาทิตย์)
สถานที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ระยะ4.5 / 11.55 / 21.1 / 42.195
ผู้จัด
ติดต่อ09-43839494
เว็บ
หมายเหตุ
รายการวิ่งนี้ จิมแทรเวล อาสาพาไปวิ่ง
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org