จิมรันนิ่ง

เดิน-วิ่ง วัดพุพลูมินิ เทรล ครั้งที่ 1

วันที่29 มกราคม 2560 (อาทิตย์)
สถานที่วัดพุพลู อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
ระยะเทรล 10 / 5
ผู้จัด
ติดต่อ081-8061584, 081-8408268
เว็บ
หมายเหตุ
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการกุศล
งานเดิน-วิ่ง วัดพุพลูมินิ เทรล ครั้งที่ 1
วันอาทิตย์ที่  29  มกราคม  2560
ณ วัดพุพลู  อำเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2. เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างวัดและชุมชน
3. ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และเห็นความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อหารายได้มอบให้กับวัดพุพลู ร่วมสมทบทุนสร้างศาลาอเนกประสงค์

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560  
     เวลา  13.00 – 20.00 น.  ผู้สมัครล่วงหน้า รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง ณ วัดพุพลู  ที่จุดลงทะเบียน

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560
     เวลา 04.00 – 05.30 น.  ผู้สมัครล่วงหน้า รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง
     เวลา 06.00 น.        วอร์มร่างกาย
     เวลา 06.30 น.        พิธีเปิด 
     เวลา 06.36 น.        ปล่อยตัวนักวิ่ง  10  กม.
     เวลา 06.56 น.        ปล่อยตัวนักวิ่ง   กม.
     เวลา 09.00 น.        พิธีมอบถ้วยรางวัลนักวิ่ง
                                 (ลำดับที่ –10  ชาย/หญิง)

ประเภทการแข่งขัน 
ระยะ  10   กม. (ปล่อยตัวเวลา 6.36 น.)   
ระยะ    กม. (ปล่อยตัวเวลา 6.56 น.)   
ค่าสมัคร   580  บาท
ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม  ได้รับเสื้อที่ระลึก ถ้วยที่ระลึกแห่งความสำเร็จทุกท่าน
ผู้ที่เข้าเส้นชัย ลำดับที่ –10  ได้รับถ้วยรางวัล  (ทั้งชาย – หญิง รางวัลละ 10 ใบ-Overall)  ไม่แบ่งกลุ่มอายุ
เส้นทางการแข่งขัน ถนนทางเรียบราดยาง ทางคอนกรีต ทางลูกรัง ทางวิ่งเทรล 
สถานที่พัก  บริเวณวัดมีจุดกางเต้นท์ (กรุณาเตรียมเครื่องนอนมาด้วยตนเอง)
สถานที่พักใกล้เคียง  ธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท แอนด์ สปา (คุณเอี้ยง 092-4655782)
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org