จิมรันนิ่ง

เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มินิ ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 5

วันที่22 มกราคม 2560 (อาทิตย์)
สถานที่สระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ระยะ19.6 / 9.8 / 2.4
ผู้จัด
ติดต่อ034-355570
เว็บ
หมายเหตุ


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org