จิมรันนิ่ง

ผาส้มเทรล 2017

วันที่22 มกราคม 2560 (อาทิตย์)
สถานที่สะเมิง เชียงใหม่
ระยะ25 / 10 / 2.8
ผู้จัด
ติดต่อ081-8118006
เว็บhttps://www.facebook.com/events/897577383680227/
หมายเหตุ
“ผาส้มเทรล” เป็นการวิ่งในแนวกันไฟที่ระดับความสูง 1,100 เมตรจากระดับน้ำทะเล โดยเริ่มออกวิ่งจากจุดสตาร์ท ณ ศูนย์ปฎิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่ป่าอนุรักษ์จะพบ “แนวฝาย” ที่เหล่าอาสาได้มาช่วยกันสร้างไว้หลายร้อยฝาย และวิ่งต่อไปยังป่าเบญจพรรณจนข้าสู่ป่าใน “แนวกันไฟ” ที่ชาวบ้านและเหล่าอาสารวมถึงเด็กนักเรียนวัดพระบรมธาตุดอยผาส้มได้ช่วยกันป้องกันดูแลไฟป่ากันตลอด 24 ชั่วโมงในช่วงฤดูกาลไฟป่าของทุกปี เส้นทางแนวกันไฟนี้มีความยาวประมาณกว่า 10 กิโลเมตร ซึ่งปกติจะเป็นป่าปิดไม่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้า แต่ในงานนี้จะได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษที่จะเปิดให้นักวิ่งได้เข้าไปร่วมสัมผัสป่าแนวกันไฟในงานวิ่งผาส้มเทรลเท่านั้น 
การวิ่งมีทั้งหมด ระยะ ได้แก่ 
2.8k ราคา 350 บาท
10k ราคา 750 บาท 
25k ราคา 1000 บาท 
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2559 ถึงวันที 14 มกราคม 2560 (หรือปิดรับสมัครก่อนเมื่อเต็มตามจำนวน)
website http://phasomtrail.guurun.com/content 
Register http://phasomtrail.guurun.com/main/register/pst2017

ค่าที่พัก พร้อมอาหาร มื้อ ราคา 600 บาทต่อคน 

การจ่ายชำระเงิน สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนวิ่งของนักวิ่งรวมค่าที่พักพร้อมทั้งแจ้งจำนวนผู้เข้าพัก (รวมผู้ติดตามนักวิ่งแต่ไม่เข้าร่วมวิ่ง) มาพร้อมกัน ส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมระบุชื่อนามสกุลผู้สมัครมาที่
Email phasomtrail@gmail.com
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ริม ชื่อบัญชี “กองทุนป้องกันหมอกควันไฟป่า”
เลขที่บัญชี 515-0-26661-2 (ออมทรัพย์)

รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย สมทบเข้ากองทุนหมอกควันไฟป่า เพื่องานดับไฟป่าในเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมปี ๒๕๖๐ และสร้างฝายถวายในหลวงในเขตป่าต้นน้ำดอยผาส้ม สายน้ำเชื่อมชีวิต “ผาส้ม-แม่ขาน-แม่ปิง-เจ้าพระยา”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 081-8118006 Thachaporn (Benz-English line), 086-9879812 (นก), 081-4289669 (บัว)

A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org