จิมรันนิ่ง

เดิน-วิ่งสมาธิ "วิสาขะ พุทธบูชา"กาฬสินธุ์ มินิมาราธอน ประจำปี 2560

วันที่7 พฤษภาคม 2560 (อาทิตย์)
สถานที่พุทธมณฑลแก่งดอนกลาง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ระยะ10.5 / 4.2
ผู้จัด
ติดต่อ 095-880-6381
เว็บ
หมายเหตุ
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org