จิมรันนิ่ง

Bangkok Inclusive RUN 2017

วันที่7 พฤษภาคม 2560 (อาทิตย์)
สถานที่ถนนอุทยาน (ถนนอักษะ) พุทธมณฑล
ระยะ10 / 5
ผู้จัด
ติดต่อ
เว็บhttps://www.facebook.com/events/1891022104512051/
หมายเหตุ
ขอเชิญร่วมงานวิ่งการกุศล Bangkok Inclusive Run ต่างกายใจวิ่งไปด้วยกัน จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ พฤษภาคม 2560 ณ ถนนอักษะ พุทธมณฑลสาย3 
ระยะทาง
▪ 10 km
▪ km 
ค่าสมัครเพียง 350 บาท
เพื่อบูรณาการให้คนพิการและคนปกติได้ร่วมกิจกรรมและวิ่งไปพร้อมๆกัน

วัตถุประสงค์ของงานวิ่งการกุศล คือ 
1.เพื่อส่งเสริมให้คนพิการและครอบครัว มีส่วนร่วมในสังคม โดยกิจกรรมกีฬา
2.เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาคจังหวัดลำปาง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
3.เพื่อส่งเสริมสุขภาพคนพิการ โดยการออกกำลังกาย
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org