จิมรันนิ่ง

Pattaya Triathlon 2017

วันที่28 พฤษภาคม 2560 (อาทิตย์)
สถานที่บริเวณหน้าโรงแรมฮาร์ดร็อค ชายหาดพัทยากลาง จังหวัดชลบุรี
ระยะไตรกีฬา (1.5,40,10) / (.750,25,5) ทวิกีฬา (5,40,10)
ผู้จัด
ติดต่อ
เว็บ
หมายเหตุ
TRIATHLON (ไตรกีฬา)
ข้อมูลการแข่งขัน (ประเภทไตรกีฬา/TRIATHLON) ว่ายน้ำ-จักรยาน-วิ่ง
ประเภทการแข่งขัน: ไตรกีฬา (ระยะสแตนดาร์ด, ระยะสปริ้น, และทีมสแตนดาร์ด)
วัน-เวลาแข่งขัน: วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2017 เริ่ม 06.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่จัดการแข่งขัน: ณ บริเวณหน้าโรงแรมฮาร์ดร็อค ชายหาดพัทยากลาง จังหวัดชลบุรี
รูปแบบสนามแข่งขัน: ว่ายน้ำ/จักรยาน/วิ่ง
ประเภทแข่งขันไตรกีฬา มี ประเภท ดังนี้
1. ประเภทระยะสแตนดาร์ด Standard Distance (ว่ายน้ำ 1.5 กม./จักรยาน 40 กม./วิ่ง 10 กม.)
2. ประเภทระยะสปริ้น Sprint Distance (ว่ายน้ำ 750 เมตร/จักรยาน 25 กม./วิ่ง กม.)
3. ประเภททีม Team Relay Standard (ว่ายน้ำ 1.5 กม./จักรยาน 40 กม./วิ่ง 10 กม.)
โดยในการแข่งขันประเภททีม มีข้อกำหนดต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้
– ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจะประกอบด้วยนักกีฬา คน (ว่ายน้ำ คน จักรยาน คน และวิ่ง คน)
– ทีมที่มีนักกีฬาเข้าแข่งขันไม่ครบ คน จะไม่มีสิทธ์ในการเข้ารับรางวัลใดๆ
– ผู้เข้าร่วมทีมจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และผ่านการฝึกซ้อมในแต่ละกีฬาประเภทนั้นๆตามระยะทางที่กำหนด
– การผลัดเปลี่ยนทั้งหมดจะเกิดขึ้น ณ จุดจอดจักรยาน (ในพื้นที่ที่กำหนด) นักกีฬาต้องผลัดเปลี่ยน
– อุปกรณ์จับเวลาและหมายเลขการแข่งขัน ณ พื้นที่ที่ผู้จัดกำหนดไว้เท่านั้น หากมีการฝ่าฝืน จะมีผลต่อการปรับเวลาหรือถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน

DUATHLON (ทวิกีฬา)
ข้อมูลการแข่งขัน (ประเภททวิกีฬา/DUATHLON)
(วิ่ง กม./จักรยาน 40 กม./วิ่ง 10 กม.)
วัน-เวลาแข่งขัน: วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2017 เริ่ม 06.05 น. เป็นต้นไป
สถานที่จัดการแข่งขัน: ณ บริเวณหน้าโรงแรมฮาร์ดร็อค ชายหาดพัทยากลาง จังหวัดชลบุรี
รูปแบบสนามแข่งขัน: วิ่ง/จักรยาน/วิ่ง

ว่ายน้ำทะเล/OPEN WATER SWIM)
ประเภทการแข่งขัน: ว่ายน้ำทะเล (ระยะทาง กม 4.5 กม และ 1.5 กม)
วัน-เวลาแข่งขัน: วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2017 เริ่ม 08.30 น. เป็นต้นไป
สถานที่จัดการแข่งขัน: ณ ชายหาดหน้าโรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยากลางจังหวัดชลบุรี
กำหนดการคร่าวๆ ดังนี้
06.30 น. เปิดบริการรับฝากของ/อบอุ่นร่างกายเตรียมแข่งขัน
08.30 น. ปล่อยตัวว่ายน้ำ ประเภท 1.5 กม.
08.35 น. ปล่อยตัวว่ายน้ำ ประเภท 4.5 กม.
08.40 น. ปล่อยตัวว่ายน้ำ ประเภท กม.
09.00 น. เลี้ยงอาหาร-เครื่องดื่มหลังเส้นชัย
10.30 น. พิธีมอบรางวัล
ประเภทแข่งขันว่ายน้ำทะเล มี ประเภท ดังนี้
1. ระยะ กม. (6K)
แบ่งเป็นรุ่นต่างๆ ดังนี้
ชาย: รุ่นทั่วไป 18 ปีขึ้นไป (Male Open), รุ่นกลุ่มอายุ 16-17 ปี (16-17 yrs), กลุ่มอายุ 14-15 ปี (14-15 yrs), กลุ่มอายุ 12-13 ปี (12-13 yrs)
หญิง: รุ่นทั่วไป 18 ปีขึ้นไป (Female Open), รุ่นกลุ่มอายุ 16-17 ปี (16-17 yrs), กลุ่มอายุ 14-15 ปี (14-15 yrs), กลุ่มอายุ 12-13 ปี (12-13 yrs)
2. ระยะ 4.5 กม. (4.5K)
แบ่งเป็นรุ่นต่างๆ ดังนี้
ชาย: รุ่นทั่วไป 18 ปีขึ้นไป (Male Open), รุ่นกลุ่มอายุ 16-17 ปี (16-17 yrs), กลุ่มอายุ 14-15 ปี (14-15 yrs), กลุ่มอายุ 12-13 ปี (12-13 yrs)
หญิง: รุ่นทั่วไป 18 ปีขึ้นไป (Female Open), รุ่นกลุ่มอายุ 16-17 ปี (16-17 yrs), กลุ่มอายุ 14-15 ปี (14-15 yrs), กลุ่มอายุ 12-13 ปี (12-13 yrs)
3. ระยะ 1.5 กม. (1.5K)
แบ่งเป็นรุ่นต่างๆ ดังนี้
ชาย: รุ่นทั่วไป 18 ปีขึ้นไป (Male Open), รุ่นกลุ่มอายุ 16-17 ปี (16-17 yrs), กลุ่มอายุ 14-15 ปี (14-15 yrs), กลุ่มอายุ 12-13 ปี (12-13 yrs), กลุ่มอายุต่ำกว่า 11 ปี (under 11 yrs)
หญิง: รุ่นทั่วไป 18 ปีขึ้นไป (Female Open), รุ่นกลุ่มอายุ 16-17 ปี (16-17 yrs), กลุ่มอายุ 14-15 ปี (14-15 yrs), กลุ่มอายุ 12-13 ปี (12-13 yrs), กลุ่มอายุต่ำกว่า 11 ปี (under 11 yrs)
ค่าธรรมเนียมการสมัคร (ENTRY FEE)
เริ่มลงทะเบียนรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
500 บาท สำหรับ ระยะทาง กม. (พร้อมเหรียญรางวัล และเสื้อที่ระลึกสำหรับทุกท่าน)
400 บาท สำหรับ ระยะทาง 4.5 กม. (พร้อมเหรียญรางวัล และเสื้อที่ระลึกสำหรับทุกท่าน)
300 บาท สำหรับ ระยะทาง 1.5 กม. (พร้อมเหรียญรางวัล และเสื้อที่ระลึกสำหรับทุกท่าน)
*การลงทะเบียนออนไลน์จะปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 23.59 นาฬิกา (ตามเวลาของประเทศไทย) หรือผู้สมัครเต็มก่อนกำหนด


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org