จิมรันนิ่ง

วจก.ม.อ. มินิมาราธอน ครั้งที่ 5

วันที่3 กันยายน 2560 (อาทิตย์)
สถานที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ระยะ10.5 / 4
ผู้จัดสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ติดต่อ08-1174-3482
เว็บ
หมายเหตุ
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org