จิมรันนิ่ง

พัฒนาไตรกีฬาเฟสติวัล 2560

วันที่15 กันยายน 2560 (ศุกร์)
สถานที่พัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
ระยะไตรกีฬา 1.5, 70, 15 / 1.5, 40, 10 / .750,20,5 (เดี่ยว,ทีม)
ผู้จัด
ติดต่อ02-2521764-6
เว็บhttp://www.ama-events.com/th/events/pattana-triathlon-2017/
หมายเหตุ
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org