จิมรันนิ่ง

"วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยใจ" มินิมาราธอน ครั้งที่ 1

วันที่17 กันยายน 2560 (อาทิตย์)
สถานที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
ระยะ12 / 4
ผู้จัด
ติดต่อ089-9510516
เว็บhttp://www.nkp-hospital.go.th/Run4Heart
หมายเหตุ
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org