จิมรันนิ่ง

Globe-athon 2017 วิ่งด้วยใจให้น้อง ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

วันที่24 กันยายน 2560 (อาทิตย์)
สถานที่the sense ปิ่นเกล้า
ระยะ21 / 10
ผู้จัดสมาคมมะเร็งนรีเวชไทยและ ห้าง the sense ปิ่นเกล้า
ติดต่อ
เว็บhttps://www.facebook.com/events/1915575785368611/
หมายเหตุ
Globe-athon 2017
วิ่งด้วยใจให้น้อง ป้องกันมะเร็งปากมดลูก เดิน วิ่ง ฮาร์ฟ-มินิมาราธอน
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560
04.00 08.45 น.

วิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun Run) ระยะทาง กิโลเมตร
วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร
วิ่งฮาร์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร


จัดหารายได้เพื่อจัดซื้อวัคซีน HPV ให้กับเด็กหญิงในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล

*ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานโครงการ ชั้น หรือติดต่อ 094 346 2211 หรือทางไลน์ Line@: @thesensebkk (มี ด้านหน้า)
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org