จิมรันนิ่ง

เดิน-วิ่ง เพื่อคนพิการทางสติปัญญา ภาคใต้ ครั้งที่1

วันที่24 กันยายน 2560 (อาทิตย์)
สถานที่ศูนย์สงเคราะห์บุคคปัญญาอ่อนภาคใต้ ต.ท่าชะมวง ต.ตัตภูมิ จ.สงขลา
ระยะ13.5 / 5
ผู้จัด
ติดต่อ074-395000
เว็บ
หมายเหตุ


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org