จิมรันนิ่ง

Run To Sea หาดคุ้งวิมาน-เนินนางพญา MINI–HALF MARATHON 2018

วันที่1 เมษายน 2561 (อาทิตย์)
สถานที่ลาดจุดชมวิวหินโคร่ง หาดคุ้งวิมาน จันทบุรี
ระยะ21 / 10 / 5
ผู้จัด
ติดต่อ081-9149347
เว็บ
หมายเหตุ
Run To Sea หาดคุ้งวิมาน-เนินนางพญา MINI–HALF MARATHON 2018” อาทิตย์ที่ เมษายน 2561
**ลิ้งค์รับสมัคร https://event.runlah.com/events/c/rts18
ซัมเมอร์นี้เราจะไปวิ่งริมทะเล รับพระอาทิตย์ขึ้น มีหาดทราย สายลม พิชิตเหรียญเนินนางพญา พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตบ้านประมง เล่นน้ำทะเล ชิงถ้วยรางวัล 1-10 ทุกรุ่นอายุ
วัตถุประสงค์
-เพื่อนำรายได้บางส่วนซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้แก่โรงเรียนวัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)
-เพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจภาคส่วนของชุมชน 
-เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงการอออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
-เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลของอ่าวไทย
-เพื่อประชาสัมพันธ์การวิ่งให้แพร่หลาย
-เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด
-เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่วิ่ง

เวลา: รับเสื้ออุปกรณ์ ป้ายเบอร์ (BIB)
วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 – 19.00 น. 
สถานที่ ลาดจุดชมวิวหินโคร่ง หาดคุ้งวิมาร จันทบุรี
วันอาทิตย์ที่ เมษายน 2561 วันแข่งขัน
หมายเหตุ ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการรับเสื้อและอุปกรณ์การวิ่งในวันแข่งขันในทุกกรณี
*สถานที่:ลาดจุดชมวิวหินโคร่ง หาดคุ้งวิมาน จันทบุรี

*กำหนดการแข่งขัน

อาทิตย์ เมษายน 2561ลาดจุดชมวิวหินโคร่ง หาดคุ้งวิมาร จันทบุรี
03:00 04:00 ูเข้างานพร้อมให้ผู้แข่งขันวอร์มร่างกาย
04:15เช็คอินรุ่นแข่งขัน 21 KM.
04:30ปล่อยตัวนักวิ่ง 21 KM.
04:35เช็คอินรุ่นแข่งขัน 10 KM.
04:45ปล่อยตัวนักวิ่ง มินิมาราธอน 10 KM.
04:50เช็คอินรุ่น FUN RUN KM.
05:00ปล่อยตัวนักวิ่ง FUN RUN KM.
07:00เริ่มพิธีมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

*เสื้อสำหรับแข่งขัน
นักวิ่งทุกท่านที่ทำการลงทะเบียน จะได้รับเสื้อ เป็นที่ระลึก 
*เหรียญเกียรติยศ ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่สามารถพิชิตชัยในระยะทางที่ลงทะเบียน (ทุกระยะ) จะได้รับเหรียญพิชิต ณ เส้นชัยหลังการแข่งขัน
*สิทธิพิเศษและบริการ
• บริการน้ำดื่มทุก km. ตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน
• ซุ้มอาหารเช้า เครื่องดื่ม บริการหลังเข้าเส้นชัย
• เจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเส้นทาง
• บริการห้องสุขาภายใน พื้นที่
• บริการรับฝากของ ตั้งแต่ 03.30 น. ถึง 08.00 น.
• รถพยาบาลพร้อมให้บริการตลอดงาน
*กฎการแข่งขัน
1. การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่งอันทรงเกียรติ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
2. ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร โดยผู้สมัครต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางก่อนเข้ารับรางวัล
3. ผู้ชนะที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามกลุ่มอายุหรือประเภทที่วิ่ง จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและของที่ระลึก
4. นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์ 
5. ภาพถ่ายของผู้เข้าแข่งขันถือเป็นทรัพย์สินของ Running Thailand และขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์
6.ไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัครได้
7.หากเกิดอุบัติเหตุใดๆแก่นักกีฬา หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งระหว่างแข่งขัน และร่วมกิจกรรม นักกีฬาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ กับทางผู้จัดทั้งสิ้น นักกีฬาที่สมัครถือว่ารับทราบเรียบร้อยแล้ว
*ประเภทการแข่งขันและรางวัล การแข่งขันแบ่งออกเป็น 12 ประเภท 
*ประเภทรุ่น Half Marathon ระยะ 21 km. ถ้วยรางวัล 1-10 ทุกกลุ่มอายุ
*Male (ชาย) *Female (หญิง)
รุ่นอายุ 16-29 ปี รุ่นอายุ 16-29 ปี 
รุ่นอายุ 30-39 ปี รุ่นอายุ 30 – 39 ปี
รุ่นอายุ 40 49 ปี รุ่นอายุ 40 49 ปี
รุ่นอายุ 50 – 59 ปี รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป
รุ่นอายุ 60 UP 
*ประเภทรุ่น Mini Marathon ระยะ 10 km. ถ้วยรางวัล 1-10 ทุกกลุ่มอายุ
*Male (ชาย) *Female (หญิง)
รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี
รุ่นอายุ 16-29 ปี รุ่นอายุ 16-29 ปี 
รุ่นอายุ 30-39 ปี รุ่นอายุ 30 – 39 ปี
รุ่นอายุ 40 49 ปี รุ่นอายุ 40 49 ปี
รุ่นอายุ 50 – 59 ปี รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป
รุ่นอายุ 60 69 ปี 
รุ่นอายุ 70 ขึ้นไป
*ประเภทรุ่น Fun run ระยะ km วิ่งเพื่อสุขภาพ ไม่มีแข่งขัน

นักกีฬาที่มีความประสงค์จัดส่งเสื้อพร้อมป้ายเบอร์
ค่าจัดส่ง 100 บาท


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org