จิมรันนิ่ง

"มวกเหล็ก" ซูเปอร์มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน

วันที่8 เมษายน 2561 (อาทิตย์)
สถานที่ณ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ (มวกเหล็ก) ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ระยะ24 / 12 / 6 / 5
ผู้จัด
ติดต่อ
เว็บhttps://www.bookzy.co.th/running/muak-lek-super-mini-half-marathon-2018/
หมายเหตุ


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org