จิมรันนิ่ง

Dutch Mill Healthy Lifestyle Run 2018 - Rayong

วันที่22 เมษายน 2561 (อาทิตย์)
สถานที่สวนศรีเมือง อ.เมือง จ.ระยอง
ระยะ10 / 5
ผู้จัด
ติดต่อ
เว็บ
หมายเหตุ
วัตถุประสงค์การจัดงาน :
1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมรณรงค์ให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพตัวเอง ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ร่วมกับการออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อสุขภาพดีและแข็งแรง
2. เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนบริจาคให้กับโรงพยาบาลในท้องถิ่น
3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และกระจายรายได้ในท้องถิ่น

สถานที่จัดงาน มีทั้งหมด สนาม ใน จังหวัด ใน ภูมิภาค จัดใน สวนสวย ได้แก่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ สวนศรีเมือง จ.ระยอง สวนสาธารณะหาดใหญ่ จ.สงขลา สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง จ.ขอนแก่น และ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ

***************************************
Healthy Lifestyle Run by Dutch Mill #สนามสอง เปิดตัวโครงการที่ภาคตะวันออก กำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 05.00 น. ณ สวนศรีเมือง จ.ระยอง

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนโรงพยาบาลระยอง

ระยะการแข่งขัน มี ระยะ

Mini Marathon 10 KM (No Timing Chip) แบ่งกลุ่มการแข่งขันตามเพศ และช่วงอายุ
เพศชาย อายุต่ำกว่า 15 ปี 15-39 ปี 40-59 ปี 60 ปี ขึ้นไป
เพศหญิง อายุต่ำกว่า 15 ปี 15-39 ปี 40-59 ปี 60 ปี ขึ้นไป

Fun Run KM (ไม่มีการแข่งขัน ไม่แบ่งเพศ และกลุ่มอายุ)

ค่าสมัคร ทุกระยะ 400 บาท/ท่าน ผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึก และหลังเข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึก

กิจกรรมภายในวันงาน งานวิ่งเพื่อสุขภาพ บูธกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจากดัชมิลล์ ภาคีเครือข่ายสุขภาพ และผู้สนับสนุน ตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี ดื่มนมฟรี

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ https://www.facebook.com/Dutch-Mill-Healthy-Lifestyle-Run-917493325071826/

ลิ้งค์สมัคร http://www.rundidi.com/index.php?modules=events&f=view&id=29

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
RECRACE SPORT Co.,Ltd.
Tel.086-993-6342, 081-667-5340, 089-683-3457


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org