จิมรันนิ่ง

รพ.สันป่าตอง มินิมาราธอน 2018

วันที่14 ตุลาคม 2561 (อาทิตย์)
สถานที่โรงพยาบาลสันป่าตอง
ระยะ10.5 / 4
ผู้จัด
ติดต่อ
เว็บhttps://www.facebook.com/events/1068130760010188/
หมายเหตุ
วัตถุประสงค์

1.ส่งเสริมการออกกำลังกายในประชาชน
2.ระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์สำหรับโรงพยาบาล
3.ระดมทุนในการปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงที่จอดรถสำหรับผู้ป่วยและญาติ

กำหนดการแข่งขัน

เวลา 04.00 05.30 น. รับเบอร์วิ่ง
เวลา 05.45 น. Check in นักวิ่ง
เวลา 05.50 น. กล่าวรายงาน
เวลา 06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง Minimarathon
เวลา 06.15 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง FUN RUN
เวลา 07.30 น. พิธีมอบรางวัล
กติกาการแข่งขัน

1. ใช้กติกาสากลของสมาพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ
2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
3. การประท้วงทำได้ภายใน นาที หลังจากเข้าเส้นชัย
รางวัลการแข่งขัน
*** ผู้ชนะการแข่งขันอันดับที่ 1-5 ประเภท FUNRUN
ทั้งชายและหญิง อายุต่ำกว่า 15 ปี
*** ผู้ชนะการแข่งขันอันดับที่ 1-5 ประเภท Mini Marathon
ทั้งชายและหญิงทุกรุ่น
*** ประเภท VIP ชาย หญิง ได้รับถ้วยรางวัลทุกคน
*** ผู้สมัครทุกคนได้รับเสื้อที่ระลึกทุกคน
*** ผู้เข้าเส้นชัยทุกคนได้รับเหรียญที่ระลึก
ประเภทการรับสมัคร

1. VIP บัตรราคา 1000 บาท
2. Fun Run kms 
บัตรราคา 350 บาท 
3.Mini marathon 10.5 kms 
บัตรราคา 350 บาท 

กำหนดการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. 18.00 น. 
วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 04.00 05.30 น. 
ณ เทศบาลตำบลยุหว่า


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org