จิมรันนิ่ง

วิ่งปราการ 2018 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า

วันที่9 ธันวาคม 2561 (อาทิตย์)
สถานที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ
ระยะ10 / 5
ผู้จัด
ติดต่อ
เว็บ
หมายเหตุ
วิ่งปราการ 2018 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า
BikestyleAndRun  และภาคส่วนต่างๆ ร่วมจัดกิจกรรม "วิ่งปราการ 2018 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า 
จ.สมุทรปราการ วันอาทิตย์ที่ ธันวาคม 2561  จากจุดเริ่มต้นที่ ป้อมพระจุลจอมเกล้า เดิน วิ่ง รำลึกวิกฤตการณ์ร.ศ.112  ครบรอบ 125 ปี ในดินแดนประวัติศาสตร์ ชมบรรยากาศในตอนเช้าพร้อมถ่ายภาพคู่กับพิพิธภัณฑ์เรือหลวงแม่กลอง รับเหรียญที่ระลึกทรงคุณค่า ซึ่งเป็นเหรียญป้อมพระจุลจอมเกล้า จัดทำโดยกองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ มีจำนวนจำกัด  เมื่อสมัครทางออนไลน์ 150 ท่านแรกเท่านั้น งานวิ่ง ณ จังหวัดสมุทรปราการ โดยชาวสมุทรปราการ เพื่อนักวิ่งที่น่ารักทุกท่าน รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะนำสมทบทุนมอบให้สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป
ประเภทของกิจกรรม
01. เดินระยะทาง3กิโลเมตร
02. วิ่งระยะทาง5กิโลเมตร
03. วิ่งระยะทาง10กิโลเมตร
ประเภทของสมัคร
01. ทุกประเภททั่วไป เดิน วิ่ง   500 บาท รับหมายเลข เสื้อ เหรียญ
02. Charity 2,500 บาท รับ หมายเลข เสื้อ เหรียญ ถ้วยรางวัล เหรียญป้อมพระจุลจอม เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสิน
03. Virtual Run ระยะ 10 กิโลเมตร 350 บาท รับ เสื้อ เหรียญ
เสื้อ 
ทรงเข้ารูป Slim Fit  แขนสั้น Unisex มีกระเป๋าหลังขนาดตั้งแต่ SSS-2XL  
เหรียญ
-เหรียญที่ระลึก สกรีนโลโก้ของงาน ด้านหน้า รับทุกท่านหลังเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าเส้นชัย
-เหรียญพิเศษ เนื้อทองแดง มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดทำโดยกองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ โดยเป็นเหรียญป้อมพระจุลจอมเกล้า ผลิตในปี พ.ศ. 2541 ผลิตจากปลอดกระสุนปืนใหญ่
เมื่อสมัครทางออนไลน์ 150 ท่านแรกเท่านั้น
(-ประวัติและวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง
มูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ณป้อมพระจุลจอมเกล้าได้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ประดิษฐาน ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเททองหล่อพระบรมรูป และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ เมื่อปี่ พ.ศ. 2535 
ภายใต้แท่นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้านี้ มีห้องอเนกประสงค์ พอที่จะจัดเป็นห้องนิทรรศการประวัติป้อมพระจุลจอมเกล้าขึ้นเป็นการประจำ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่ไปสักการะบูชาพระบรมราชานุสาวรีย์ ได้เข้าชมและรับทราบประวัติความเป็นมา คณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงดำริจัดหาทุนสร้างห้องนิทรรศการดังกล่าว โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อันเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานด้านหน้าเหรียญ และพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ประดิษฐานด้านหลังเหรียญ เพื่อจัดหาทุนสร้างห้องนิทรรศการประวัติป้อมพระจุลจอมเกล้า น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีแก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าและประเทศชาติ
รายนามพระเถราจารย์ร่วมพิธีมังคลาภิเษกเหรียญป้อมพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2541
1. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ประธานสงฆ์) วัดบวรนิเวศวิหาร 2. พระราชอุดมมงคล (หลวงพ่ออุตตมะ) วัดวังวิเวการาม  3. พระราชวิสุทธิคุณ (หลวงพ่อเก๋) วัดเกาะหลัก
4. พระญาณวิทยาคมเถร (หลวงพ่อคูณ) วัดบ้านไร่  5. พระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น) วัดบางพระ 6. พระครูสุตพลวิจิตร (หลวงพ่อคร่ำ) วัดวังหว้า  7. พระครูสุนทรวรรณกิจ (หลวงพ่อดี) วัดพระรูป
8. หลวงพ่อหลิว ปญณโก วัดไร่แตงทอง  9. พระครูพุทธสิริวัฒน์ (หลวงพ่อเมี้ยน) วัดโพธิ์กบจา 10. พระครูสุนทรธรรมกิจ (หลวงพ่อหยอด) วัดแก้วเจริญ )
-เหรียญพิเศษ  เนื้อทองแดง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช “รุ่น 250 ปี กู้ชาติ” ในวาระ 250 ปี กู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้สร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช “รุ่น 250 ปี กู้ชาติ”  จำนวน 30,000 เหรียญโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนทรัพย์ในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เรือหลวงโพธิ์สามต้น ณ ท่าเทียบเรือ อู่ต่อเรือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
(อู่ต่อเรือเสม็ดงาม) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
เมื่อเข้าเส้นชัยในลำดับ 1-100 ท่านแรก (ติดTOP 100 ท่านแรกของนักวิ่งระยะ 10 ก.ม.เท่านั้นแบ่งเป็นชาย 50 ท่าน หญิง 50 ท่าน)

ถ้วยรางวัลสำหรับนักวิ่ง
-ถ้วยรางวัล OVER ALL ชาย รางวัล พร้อมเงินรางวัล 2000 บาท 
 ถ้วยรางวัล OVER ALL หญิง รางวัล พร้อมเงินรางวัล 2000 บาท
-แบ่งการแข่งขันเป็น รุ่น แยกชายหญิง ได้แก่
ต่ำกว่า 15 ปี 16-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี 60 ปีขึ้นไปผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-3 ในแต่ละรุ่นรับถ้วยที่ระลึก
-ชมรมที่ส่งนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด  ลำดับแรก
-นักวิ่งแฟนซีที่แต่งกายเข้าธีมผู้กล้า ที่ถูกใจกรรมการมากที่สุด ลำดับแรก

การจอดรถวันอาทิตย์ที่ ธันวาคม 2561
นักวิ่งที่มาก่อนเวลา 05.30 น. จอดรถบริเวณภายในสนามฟุตบอล ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า
มาหลังจาก 05.30 น. จอดรถบริเวณโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
จำนวนการรับสมัครเดิน วิ่ง  จำกัดจำนวน ที่ 2,000 ท่าน 
10 ก.ม. จำนวน 1500 คน ก.ม. จำนวน 300 คน ก.ม. จำนวน 200 คน )กำหนดการรับสมัคร ทางออนไลน์ ตั้งแต่ 15 ก.ย.-30 พ.ย. 2561 หรือจนกว่าจะเต็ม 
ลิงค์การสมัครรอวันที่ 15 ก.ย. 2561
Walk In         ตั้งแต่ ต.ค. -30 พ.ย. 2561 หมู่บ้านกลางเมืองสุขสวัสดิ์
                                          (กรุณานัดล่วงหน้า Line ID  Bikestylefreemag)


การรับ หมายเลขวิ่ง เสื้อ 
01. มารับเอง วันที่ ธันวาคม 2561 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า บริเวณพิพิธภัณฑ์เรือหลวงแม่กลอง
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. 18.00 น. โปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย
02.บริการจัดส่ง หมายเลขวิ่ง เสื้อ คิดค่าบริการเพิ่มจากค่าสมัคร อีก 65 บาท จัดส่งล่วงหน้าก่อนกิจกรรมประมาณ  สัปดาห์
03.บริการจัดส่ง หมายเลขวิ่ง เสื้อ นักวิ่งประเภท Virtual Run หลังจากกิจกรรมประมาณ สัปดาห์ สามารถวิ่งที่ไหนก็ได้ เริ่มวิ่งภายในวันที่ 1-9 ธ.ค.61 ส่งผลภายในวันที่ 9-15 ธ.ค. 61 ที่ Line ID @FanaticRun โดยคิดค่าบริการเพิ่มจากค่าสมัคร อีก 65 บาท 

 


-กำหนดการกิจกรรม วิ่งปราการ 2018
วันอาทิตย์ที่ ธันวาคม 2561
04.00 น.เข้าสู่กิจกรรม วิ่งปราการ 2018
05.00 น.กิจกรรมบนเวที
05.30 น.อบอุ่นร่างกาย 
05.45 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 10 กิโลเมตร
06.00 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ กิโลเมตร เดิน กิโลเมตร
06.30 น.ร่วมรับประทานอาหารเช้า 
07.00 น.พิธีการมอบรางวัลต่างๆ
08.30 น.ปิดงานวิ่งA D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org