จิมรันนิ่ง

10 ปี สค.คอหงส์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2

วันที่11 พฤศจิกายน 2561 (อาทิตย์)
สถานที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนคอหงส์ จำกัด คลองแห หาดใหญ่ สงขลา
ระยะ10.5 / 4
ผู้จัด
ติดต่อ074-429033 , 074-800165 , 074-398416 , 061-8071850
เว็บ
หมายเหตุ
ขอเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง 
"10 ปี สค.คอหงส์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2"
@ฟันรัน กม. [ค่าลงทะเบียน 250บาท] 
@มินิมาราธอน 10.5กม.[ค่าลงทะเบียน300บาท]
ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 
#ณสำนักงานสาขาคลองแหตามแผนที่วิ่ง
#พร้อมรับเสื้อวิ่งสำหรับนักวิ่งทุกท่าน

#ลงทะเบียนพร้อมชำระเงินออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่ 
http://www.cukhohong.com/main/funrun/form_funrun.php

#หรือสมัครด้วยตัวเองได้ทีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด ทั้ง สาขา หรือโทร 074-429033 074-800165 074-398416 061-8071850

#วันแข่งขันวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายน2561 
วิ่งมินิมาราธอน เวลาเริ่มต้น 06:00 น.
วิ่งฟันรัน เวลาเริ่มต้น 06:10 น.
#การรับบริการ
บริการอาหารเช้าและเครื่องดื่ม หลังเข้าเส้นชัย
บริการน้ำดื่มตลอดเส้นทางวิ่ง
มีรถพยาบาลดูแลเหตุฉุกเฉินตลอดการแข่งขัน
#รางวัลการแข่งขัน
1. รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน วิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม. อันดับ 1-5 ได้รับของรางวัลแต่ละกลุ่มชาย/หญิง
2. รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน วิ่งฟันรัน กม. อันดับ 1-3 ได้รับของรางวัลแต่ละกลุ่มชาย/หญิง
3. ผู้เข้าเส้นชัยมินิมาราธอน 500 คนแรก และผู้เข้าเส้นชัยฟันรัน 1,000 คนแรก ได้รับเหรียญการแข่งขันA D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org