จิมรันนิ่ง

วชิรธรรมสาธิตมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑

วันที่13 มกราคม 2562 (อาทิตย์)
สถานที่สวนหลวง ร.9
ระยะ10 / 5
ผู้จัด
ติดต่อ0891317014
เว็บ
หมายเหตุ
วัตถุประสงค์
1)เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
2)เพื่อส่งเสริมให้เห็นความสำคัญ และประโยชน์ของการออกกำลังกาย
3)เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครู ผู้ปกครองและองค์กรต่างๆ ที่สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน
4)เพื่อระดมทรัพยากรในการพัฒนาโรงเรียน
ประเภทการแข่งขัน
1)ประเภท มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร  ลำดับที่ ในแต่ละรุ่นได้ถ้วยรางวัลพิเศษ
       ผู้ชาย
-รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี 
-รุ่นอายุ 20 – 29 ปี 
-รุ่นอายุ 30 – 39 ปี 
-รุ่นอายุ 40 – 49 ปี 
-รุ่นอายุ 50 – 59 ปี 
-รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 
ผู้หญิง
-รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี 
-รุ่นอายุ 20 – 29 ปี 
-รุ่นอายุ 30 – 39 ปี 
-รุ่นอายุ 40 – 49 ปี 
-รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป  
รางวัลการแข่งขัน
1)นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยลำดับที่ ระยะทาง 10 กิโลเมตร ผู้ชาย และ ผู้หญิงได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
2)นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยลำดับที่ ในแต่ละรุ่นได้ถ้วยรางวัลพิเศษ
3)นักวิ่งเข้าเส้นชัยทุกคนได้รับเหรียญรางวัล

2)ประเภท ฟันรัน ระยะทาง กิโลเมตร
ผู้ชาย
-รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี 
-รุ่นอายุ 20 – 39 ปี 
-รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป 
ผู้หญิง
-รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี 
-รุ่นอายุ 20 – 39 ปี 
-รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป  
-
รางวัลการแข่งขัน
1)นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยลำดับที่ ในแต่ละรุ่นได้ถ้วยรางวัลพิเศษ 
2)นักวิ่งเข้าเส้นชัยทุกคนได้รับเหรียญรางวัล


3)ประเภทแฟนซี ไม่จำกัด ชาย/หญิง (ระยะทาง กิโลเมตร) 
ลำดับที่ – ได้ถ้วยรางวัลพิเศษ
รางวัลการแข่งขัน
1)นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยลำดับที่ ในแต่ละรุ่นได้ถ้วยรางวัลพิเศษ 
2)นักวิ่งเข้าเส้นชัยทุกคนได้รับเหรียญรางวัล

ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมได้ที่ PAGE
WACHIRATHAMSATIT MINIMARATHON  ST
ลิ้งเพจ   https://www.facebook.com/Wachirathamsatit-Mini-Marathon-188697122026619/
ลิ้งการสมัคร
http://gclass.wt.ac.th/running2019/running_2019.php

สามารถติดต่อเราได้ที่ 
1.รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
รองปานทิพย์  สุขเกษม เบอร์ 0891317014 
2.ผู้ประสานงาน
ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ  เซียะสวัสดิ์   เบอร์ 0899699811    e-mail   kit_raksorn@hotmail.com
3.Inbox  Page   WACHIRATHAMSATIT MINIMARATHON  ST
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org