จิมรันนิ่ง

Maewang MiniMarathon

วันที่17 กุมภาพันธ์ 2562 (อาทิตย์)
สถานที่ที่ว่าการอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ระยะมินิมาราธอน / ฟันรัน
ผู้จัด
ติดต่อ0871837153
เว็บ
หมายเหตุ
เปิดลงทะเบียนสมัครออนไลน์ที่💻
http://www.thaibestexchange.com/maewang
<<เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561>>

📌ภายหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว📌
โปรดทำการชำระเงินโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี นาย ยงยุทธ์ บุญมา และ นาง อรณิชา บุญมา
เลขที่บัญชี 439-007712-7
ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี หางดง
💻 ลงทะเบียนแล้วนำหลักฐานการโอนเงินเข้ามายืนยันในระบบภายใน วันนะครับ💻

ปรับเลื่อนวันการแข่งขันมาเป็นวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 และปรับแบบเสื้อที่ระลึกใหม่อีกเล็กหน่อย
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org