จิมรันนิ่ง

เดิน-วิ่งเพื่อการกุศล "หลวงปู่รำลึก" ครั้งที่ 1

วันที่17 กุมภาพันธ์ 2562 (อาทิตย์)
สถานที่วัดป่าทรงธรรม บ้านโนนทรายงาม หมู่ที่ 14 ตำบลราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
ระยะ10 / 5
ผู้จัด
ติดต่อ0801934878
เว็บ
หมายเหตุ


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org