จิมรันนิ่ง

ผักไหมรัน วิ่งชมทุ่งปอเทือง รู้เรื่องวิถีเกษตรอินทรีย์นาแปลงใหญ่

วันที่17 กุมภาพันธ์ 2562 (อาทิตย์)
สถานที่โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล จ.ศรีสะเกษ
ระยะ18.5 / 10 / 6
ผู้จัด
ติดต่อ094 262 8962
เว็บ
หมายเหตุ


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org