จิมรันนิ่ง

เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขพุทธบูชา ครั้งที่ 18

วันที่18 พฤษภาคม 2562 (เสาร์)
สถานที่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ระยะ4.5
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์085-8680500, 082-0387834
เว็บhttps://lannarunningclub.wixsite.com/visakha-2562
หมายเหตุ


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org