จิมรันนิ่ง

ดอกบัวคู่ มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน 2562

วันที่16 มิถุนายน 2562 (อาทิตย์)
สถานที่ลานกิจกรรม สนามราษฎร์ สวนหลวง ร.๙
ระยะ21.1 / 10.5 / 5
ผู้จัดบริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด / ชมรมวิ่งดอกบัวคู่
ติดต่อ
เว็บ
หมายเหตุ
จำนวนที่เปิดรับสมัคร           6,000 คน (จำนวนรวมทุกระยะ)

                   วิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. จำนวน 1,500 คน

                   วิ่งมินิ – ฮาล์ฟ มาราธอน 10.5 กม. จำนวน 3,000 คน

                   เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ กม. จำนวน 1,500 คน

เส้นทางการวิ่ง                       ภายในสวนหลวง ร.๙ กรุงเทพฯ

เจ้าภาพและควบคุม             บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด ชมรมวิ่งดอกบัวคู่

 

สถานที่รับสมัครและการชำระค่าสมัคร (เริ่มรับสมัคร 22 เมษายน 2562)

1.               สมัครทาง online www.running.twinlotus.com

 

วัตถุประสงค์

1.               เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ “42 ปี การก่อตั้งบริษัท ดอกบัวคู่” ครบรอบ 13 ปีการแข่งขันงานวิ่งดอกบัวคู่
มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอนและร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ และเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
2.    เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยโดยทั่วไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยวิถีธรรมชาติ

3.    นำเงินรายได้จากค่าสมัครหลังจากหักค่าใช้จ่ายบางส่วน มอบเข้าสมทบทุน

·                   มูลนิธิชัยพัฒนา

·                   มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

·                   บำรุงสภากาชาดไทย

·                   และโรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร

ประเภทการแข่งขัน

1.               วิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. ปล่อยตัวเวลา 05.30 น. แบ่งกลุ่มอายุดังนี้

·        ชาย หญิง อันดับ ถ้วยพระราชทาน

·        ชาย อายุ ไม่เกิน 29/ 30-39/ 40-49/ 50-59/ 60-69/ 70 ปีขึ้นไป

·        หญิง อายุ ไม่เกิน 29/ 30-39/ 40-49/ 50-59/ 60  ปีขึ้นไป

2. วิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม. ปล่อยตัวเวลา 06.00 น. แบ่งกลุ่มอายุดังนี้

·        ชาย หญิง อันดับ ถ้วยพระราชทาน

·        ชาย อายุ ไม่เกิน 15/ 16-29/ 30-39/ 40-49/ 50-59/ 60-69/ 70 ปีขึ้นไป

·        หญิง อายุ ไม่เกิน 15/ 16-29/ 30-39/ 40-49/ 50-59/ 60 ปีขึ้นไป

3. เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ กม. ปล่อยตัวเวลา 06.10น.  

·        บุคคลทั่วไป(ไม่มีรางวัล)

·        ชาย หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี

·        ชาย หญิง อายุ11 -15 ปี

ถ้วยรางวัล เงินรางวัล และของที่ระลึก

·        Over All อันดับ (ช/ญ) ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. จะได้รับถ้วยพระราชทาน พร้อมเงินรางวัล 4,000

(ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น)

·        ผู้ชนะอันดับ  1-5 ทุกกลุ่มอายุ (ช/ญ) ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. จะได้รับเงินรางวัล

2,000 1,500 1,000 800 800 บาท ตามลำดับ

 

·        Over All อันดับ (ช/ญ) มินิ-มาราธอน 10.5 กม. จะได้รับถ้วยพระราชทาน พร้อมเงินรางวัล 3,000

(ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น)

·        ผู้ชนะอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ (ช/ญ) มินิมาราธอน 10.5 กม. จะได้รับเงินรางวัล 1,500 1,000 700 500 500 บาท ตามลำดับ

 

·        ผู้ชนะอันดับ 1-5 อายุ ไม่เกิน 10 ปี (ช/ญ) ระยะ กม. จะได้รับเงินรางวัล 1,000 800 700 500/ 500 บาท ตามลำดับ

·        ผู้ชนะอันดับ 1-5 อายุ 11 -15 ปี (ช/ญ) ระยะ กม. จะได้รับเงินรางวัล 1,000 800 700 500/ 500 บาท ตามลำดับ

 

ของที่ระลึกที่นักวิ่งทุกท่านจะได้รับ

·        นักวิ่งที่วิ่งเข้าเส้นชัย ทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับเหรียญที่ระลึก หลังเข้าเส้นชัย

·        นักวิ่งที่วิ่งเข้าเส้นชัย ทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับผลิตภัณฑ์ Gift Set ดอกบัวคู่ ท่านละ ชุด

·        ผู้สมัครทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับเสื้อวิ่ง “42 ปี ดอกบัวคู่ มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน”  ท่านละ ตัว

·        ชมรมที่ส่งสมาชิกเข้าแข่งขันมากสุด 1-3 อันดับ จะได้รับถ้วยรางวัล

· พิเศษ ผู้สมัครทุกคน ทุกระยะทาง ลุ้นรับของรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้า และ ลุ้นวิ่งฟรี ตลอดปี เมื่อเข้าถึงเส้นชัย


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org