จิมรันนิ่ง

มินิมาราธอนเพื่อเด็กพิการ ครั้งที่ 1

วันที่14 กรกฎาคม 2562 (อาทิตย์)
สถานที่บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ระยะ10.8 / 5.8
ผู้จัด
ติดต่อ
เว็บ
หมายเหตุ


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org