จิมรันนิ่ง

ทุ่งข้าวพวงมินิมาราธอน 2019

วันที่13 ตุลาคม 2562 (อาทิตย์)
สถานที่ลานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ระยะ10 / 4
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์
เว็บ
หมายเหตุ
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานวิ่งหนาวนี้ที่เชียงดาว

"ทุ่งข้าวพวงมินิมาราธอน2019"

วัน อาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ระยะทาง 4, 10 km ปล่อยตัวเวลา 06.00 น. 
ณ ลานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

>>>>เปิดรับสมัครออนไลน์วันนี้เป็นต้นไป
ถึงวันที่ 15 กันยายน 2562 หรือจนกว่าจะเต็ม
รับสมัครจำนวน 2,000 คน

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนปีการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (2019 Thailand Sport Tourism) ตามนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้เยาวชน ประชาชนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ให้ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการรณรงค์ให้เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกายโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใน เพื่อเป็นการการออกกำลังกายให้ห่างไกลสิ่งเสพติด เพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดีแข็งแรง และเพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมกิจกรรมด้วยการวิ่งออกกำลังกาย รายได้ส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมมอบให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง และกู้ชีพ กู้ภัยเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
.
ค่าสมัคร
VIP 1,500 บาท จะได้รับถ้วยรางวัลและเหรียญทุกท่าน
มินิมาราธอน 350 บาท 
ฟันรัน 350 บาท
.
การแบ่งรุ่นแข่งขัน
ระยะมินิมาราธอน 10 km ทั้งเพศชาย และ หญิง
-รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป
ระยะฟันรัน km – ทั่วไปไม่จำกัดอายุ ชาย – หญิง

รางวัลที่นักวิ่งจะได้รับ
ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ 1-5 แต่ละกลุ่มอายุทุกระยะทางจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่านจะเหรียญรางวัลเกียรติยศ
นักวิ่งทุกท่านจะได้รับเสื้อที่ระลึก
.
**********กติกา***********
นักวิ่งจะต้องลงทะเบียนตามกลุ่มอายุของตนเองเท่านั้นโดยใช้ (พ.ศ.เกิด พ.ศ.2562)
.
กำหนดการ
วัน เสาร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เวลา 11.00-18.00 น. รับ Race pack ณ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วัน อาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เวลา 04.30 น. รับ Race pack ณ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
เวลา 05.45 น. นักวิ่งระยะมินิมาราธอน ระยะ 10 km เข้าเช็คอินที่จุด Start
เวลา 06.00 น.ประธานกล่าวเปิดงานพร้อม
เวลา 06.00 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะมินิมาราธอน 10 km
เวลา 06.10 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะฟันรัน km

สมัครได้ที่ https://www.roadrunnerthailand.com/dcompetition/detail-21
-------------------------------------------------------------- 
โอนเงินเข้าบัญชี นายพงศ์ประภาส ถาวร
เลขบัญชี 5400025366 ธนาคารกรุงไทย 
--------------------------------------------------------------
ตรวจสอบรายชื่อและแจ้งโอนเงินได้ที่ : https://www.roadrunnerthailand.com/checkstatus/21


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org